La dona rural també és feminista

09/03/2020
mujer-rural-feminismo

Aquest article és un resum del Treball Final de Màster “Empoderamiento femenino y desarrollo local en la España vaciada. Caso de estudio: Teruel” desenvolupat per Belén Tárraga , estudiant del Màster en Turisme Sostenible i TIC de la UOC. El TFM pretén donar un impuls a l’escassa recerca en turisme des de la perspectiva de gènere al nostre país i per això, us animem a llegir-lo i a compartir les vostres opinions i reflexions.

Els moviments feministes han posat de manifest les desigualtats de gènere existents en la nostra societat. El sector turístic, encara que suposa una font important d’ocupació femenina, no està exempt de patir aquestes desigualtats. Durant uns mesos he realitzat una investigació qualitativa entrevistant dones rurals que han emprès en negocis turístics en zones rurals despoblades de la província de Terol.

Aquest estudi m’ha permès conèixer el paper de la dona rural i la tipologia de negoci turístic en el qual emprenen les dones, així com les barreres i els reptes a què s’enfronten per ser dones i emprendre a l’Espanya buidada.

En la investigació que he dut a terme es demostra que la dona rural és generadora d’arrelament al territori i, aquesta qüestió, entenem que és de vital importància per a la presa de mesures encaminades a la lluita contra la despoblació. He descobert l’existència de dues identitats femenines.

Fins al moment, el paper de la dona rural ha estat completament invisibilitzat a conseqüència d’un món masculinitzat, que no ha sabut valorar l’esforç d’aquestes dones que s’han ocupat de les cures familiars i han treballat durament sense tenir cap dret laboral que les protegeixi socialment.

No obstant això, en l’actualitat es fa visible una altra identitat de dona rural que ha tingut l’oportunitat de formar-se, d’augmentar les seves capacitats i la seva confiança i emprendre en un mitjà on no sempre es reconeix l’esforç per qüestions de gènere i en el qual han d’enfrontar-se als problemes derivats de la despoblació per la manca de recursos, infraestructures i serveis.

Nous models de negoci turístics i sostenibles

Durant el desenvolupament de la investigació he tingut l’oportunitat de conèixer a dones fortes, valentes, segures de si mateixes i formades, que tenen molt clar com i què volen fer amb les seves vides. Aposten per emprendre en negocis turístics sostenibles des d’una perspectiva econòmica, ambiental i sociocultural, d’acord amb l’estil de vida que han decidit tenir. Els seus projectes impliquen a les seves famílies i són creats amb l’objectiu de generar una vinculació i un benefici comú per al territori on estan ubicats, augmentant l’ocupació femenina en el territori, afavorint el patrimoni cultural i ambiental existent, fomentant el turisme sostenible i revitalitzant les zones despoblades augmentant les possibilitats de supervivència dels productors locals i activant la indústria i el consum d’aliments locals i de km0.

També assenyalen que l’emprenedoria ha estat clau per a l’empoderament individual i col·lectiu. Les dones entrevistades defineixen aquest apoderament com un procés pel qual aconsegueixen el control sobre les seves pròpies vides i, a més, ho han aconseguit amb el seu esforç tot i la manca de reconeixement social. Aquest apoderament femení és essencial, no només en el medi rural, perquè la dona arribi als òrgans de poder amb capacitat de decisió i aquest empoderament individual sigui la base de l’apoderament col·lectiu a través de l’associacionisme. És essencial crear espais comuns on s’impulsi la participació de la dona i aquestes experiències emprenedores serveixin d’exemple per a altres dones.

Model d’apoderament de Rowlands. Font: Elaboració pròpia

La perspectiva de gènere és imprescindible en les empreses sostenibles

La investigació turística des de la perspectiva de gènere encara que avança és escassa i els resultats de les investigacions no es veuen reflectits en la presa de mesures i en la implementació de polítiques i plans que afavoreixin la igualtat de gènere i l’emprenedoria de la dona. Considerem que, a la vista dels resultats d’aquesta investigació, abordar la despoblació i la desigualtat de gènere posant en marxa polítiques públiques i privades que impulsen la creació d’empreses turístiques sostenibles en el medi rural gestionades i liderades per dones, és una via per generar nous pobladors, revitalitzar sectors oblidats com l’agrari, generant ocupació i activant l’economia d’aquestes zones en decreixement abordant els problemes i les realitats a què s’enfronten en el món rural.

El turisme sostenible i la igualtat de gènere no han de ser tractats per separat, és a dir, qualsevol empresa, projecte o activitat turística que sigui concebuda com sostenible ha d’integrar la perspectiva de gènere per ser sostenible socialment.

Pots consultar el TFM en aquest enllaç: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/110686

(Visited 191 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari