L’estalvi, la gran assignatura pendent

23/01/2018

EMPRESA – Article publicat a 23 de Gener de 2018.


Espanya és el quart país d’Europa amb menys ingressos d’estalvi. En el darrer trimestre del 2017, la taxa d’estalvi ha passat a ser negativa, posant de manifest que l’estalvi és un luxe que només molt pocs es poden permetre. Malgrat tot, aquesta continua sent l’assignatura pendent de la societat actual.


Es barregen diferents factors que expliquen la manca d’estalvi. Per una banda, Espanya té uns sous molt baixos comparativament amb d’altres països desenvolupats, i en canvi, el preu de l’immoble, és elevat. A més, recursos bàsics com la llum i el gas també són cars, juntament amb un nivell impositiu també elevat. A tot això, s’afegeix que el nivell d’educació financera és molt més baix que en d’altres països Europeus i per tant, al tenir menys coneixement, les decisions acostumen a ser menys adequades i es paga un preu més alt pel finançament.

Finalment, hi ha un factor comú a tots els països desenvolupats que és el factor tecnològic. El fet que les transaccions financeres siguin electròniques fa que es perdi consciència de les compres i conseqüentment, de les despeses. Les campanyes de màrqueting en aquest entorn cada cop són més agressives i la societat cada cop és més consumista. Si afegim que el preu oficial del diner està al 0%, no hi ha incentiu a l’estalvi perquè els rendiments de la inversió són massa baixos.

La compra online cada vegada es més còmode, més temptadora i amb descomptes considerables. Ara ja no només es compra a través de l’ordinador, sinó que cada cop hi ha més app pels mòbils i tabletes per fer compres i pagaments online. Estem davant del factor “shopping at your fingertips”.

Però el més important és que la compra online utilitza diner digitalitzat i s’acaba perdent consciència del que gastem. Queda  ja molt enrere quan anàvem al caixer a treure diners i es pagava tot en efectiu. Tocar els diners i visualitzar-los, ajuda a prendre consciència del que es gasta i conseqüentment ajuda a ser conscients de l’estalvi. Quan passem a pagaments digitals es perd aquesta consciència.

Alfabetitzar financerament a la societat és bàsic pel futur d’un país. La societat a l’igual que es coneixedora d’una dieta equilibrada pel seu cos, hauria de saber gestionar la seva economia familiar per tal de poder prendre les decisions financeres més adequades. Això implica que les famílies haurien de capaces de planificar i pensar en el llarg termini i en la jubilació.

L’alfabetització financera de la societat és una responsabilitat compartida de les famílies i també dels governs. Ja des de la OECD s’està demanant als governs que es facin polítiques per alfabetitzar a la societat. Calen, doncs, polítiques que acostin aquest coneixement a la societat. És important transmetre la cultura de l’estalvi des de ben petits. En el mateix moment que al nen o nena se li dóna una moneda, cal que aprengui el valor del diner i el cost que té aconseguir-lo així com la importància d’estalviar. Es el mateix que ensenyar a la societat a menjar equilibradament i sa. Es fa des de ben petits perquè és necessari per la seva salut. Gestionar els diners correctament també és necessari pel benestar de la societat.

A continuació es proporciona unes quantes idees que poden ajudar a l’estalvi:

  1. Revisar el compte corrent cada mes. Pràcticament totes les pàgines webs compten ja amb un espai on cataloguen totes les despeses que es realitzen tant per dies com setmanes o mesos. Es importar saber en què es gasta el sou una persona. Es per això que també es recomana una única compte bancaria per la nòmina i les despeses corrents amb la finalitat de tenir una visió integrada.
  2. Estalviar cada mes un percentatge del sou. Es important buscar un import que sigui realista i mirar de complir-lo cada mes. Els diners que s’estalviïn haurien de destinar-se a reduir els deutes, ja sigui la hipoteca o altres préstecs personals.
  3. Aprofitar els descomptes i per tant, ajornar o anticipar compres per aprofitar aquests descomptes (rebaixes, black Friday, temporada baixa de vacances…).
  4. Procurar destinar màxim entre un 30% i 35% del sou a la vivenda. Si destinem un import més elevat, plantejar-se si convindria canviar de zona on sigui més assequible el preu de la vivenda.
  5. Evitar les compres impulsives. Si això és difícil, fer-se el propòsit que si comprem unes sabates, complement o peça de roba nova, cal de desfer-se d’una de vella. Si no hi ha cap peça a desprendre’s, potser és que no és necessari. Una alternativa es també assignar un import mensual o anual per compres compulsives.
  6. Tenir sempre una llista de compra, tant per fer compres presencials en botigues o supermercats, com si fem compres online. Es recomana cenyir-se a aquesta llista si el que volem és estalviar, doncs s’evita compres innecessàries.
  7. Comparar preus tant físicament com online en les botigues i supermercats.
  8. Si es necessita finançament, comparar el preu del crèdit a través de la TAE, que és l’únic tipus d’interès que ens permet comparar correctament crèdits.
  9. La darrera recomanació però la més important: Ser conscients del que gastem.
(Visited 184 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC. Experta en mercats financers, capacitació financera, banca electrònica, ètica i finances, i e-learning.
Comentaris
Deixa un comentari