El vehicle elèctric (4), ACES: Un concepte de vehicle diferent

16 novembre, 2018

EMPRESA – Article publicat el 15 d’octubre de 2018.


El sector del transport està en ebullició. La irrupció de noves tecnologies com el vehicle elèctric, un nou paradigma pel transport privat, estan propiciant un seguit de canvis que ens fa intuir un futur del transport ben diferent del que n’hem gaudit fins ara.

car driving

D’una banda trobem que el vehicle elèctric requereix minerals com el cobalt i el liti per les seves bateries i la seva introducció a gran escala suposaria una demanda d’aquestes matèries primeres que superaria ràpidament l’oferta. És a dir, que les reserves mundials de cobalt i liti resultarien insuficients per cobrir la demanda creixent. Però no cal esverar-se: possiblement s’esdevinguin canvis tecnològics insospitats que trenquin qualsevol predicció com bateries que es carregaran més ràpid i que no necessitaran cobalt.

Un altre problema que afecta els usos actuals dels vehicles privats és que la majoria del temps no els fem servir. La recent introducció de models comercials de compartició de vehicles suposarà:

  • una reducció del parc de vehicles
  • una reducció de les necessitats d’aparcament
  • una reducció del trànsit
  • una major depreciació i desgast per l’increment d’ús, fet que comportarà substituir abans els vehicles per d’altres més eficients.

D’altra banda, es visualitza una tendència a reduir l’ús de l’automòbil per diferents factors com l’augment de la consciència ambiental, la millora de les xarxes de transport públic, i la concentració de la vida als nuclis urbans.

electric car

Davant d’aquesta conjuntura i arran dels problemes generats per la poca eficiència dels motors de combustió que impulsen els vehicles tradicionals, cada cop es fa més present un concepte que guanya terreny dia a dia, referit a través de l’acrònim ACES (Autonomous, Connected, Electric and Shared vehicles) o CASE, pel fabricant Mercedes. El concepte neix de la unió de conceptes individuals, com els sistemes automàtics d’assistència al conductor, vehicles connectats, vehicles elèctrics i les economies compartides; tots junts donen a llum aquesta idea que ja comencem a veure aplicada en vehicles com els produïts per la marca TESLA, que encara que no siguin vehicles compartits ja gaudeixen de ser autònoms, connectats parcialment i elèctrics.

Què vol dir?

Autònoms

És un concepte que ha interessat diferents fabricants des dels anys 40/50 fins a l’actualitat i que influirà en diferents aspectes. S’espera un increment de vehicles autònoms, que convertirà els actuals conductors concentrats en relaxats passatgers. Tot i que sembla llunyà, els fabricants del sector del automòbil acumulen patents d’aquest aspecte, les possibilitats de les quals són fantàstiques, com l’augment de la seguretat vial i l’eliminació del carnet de conduir per circular en vehicle privat.

Connectats

Avui dia és una opció que es desenvolupa cada cop més habitualment en qualsevol gamma de vehicles, i cada cop ho serà més. Els vehicles rebran i compartiran informació sobre l’estat del trànsit, la seguretat vial, i n’emetran  respecte la seva posició, estat general i diagnosi. De fet, hi ha autors que es refereixen a autònom i connectat com un mateix concepte o com dos conceptes íntimament vinculats, i ben mirat la unió dels dos conceptes és fascinant.

Elèctrics

És la tendència del mercat: un vehicle elèctric és eficient aproximadament en un 85% contra el 30% aproximat d’un vehicle de combustió. Veiem com cada fabricant intenta introduir vehicles en aquest segment que, cada cop, són més competitius en costos i  que, a més, ofereixen millors solucions respecte els temps de càrrega i l’autonomia. Més enllà de les limitacions de les reserves de matèries primeres necessàries per la seva fabricació, és evident que els vehicles elèctrics “aparquen” els vehicles de benzina i liquiden els vehicles dièsel, que cada cop són més proscrits pel seu impacte ambiental.

Compartit

Potser és el concepte menys considerat pel gran públic però el més prometedor dels quatre. Més enllà d’aspectes ja assenyalats (com la reducció del trànsit, la reducció de costos i la reducció del problema de l’aparcament) en compartir un vehicle la demanda d’aquest bé de consum cau, i per tant, afecta al preu de les matèries primeres necessàries per a la fabricació de les seves bateries. D’aquesta manera es modificaria substancialment el desequilibri previst entre l’oferta i la demanda i compartir vehicle seria un factor de sostenibilitat dels minerals com el cobalt i el liti (pobre Malthus).

Dins del concepte de compartir vehicle, que fins fa no gaire semblava estrany, trobem serveis com Lyft i Uber que redueixen la necessitat de vehicle propi perquè compartir vehicle és més rendible i ecològic que tenir-ne un de propi.

cars road

Es impossible predir el que passarà en el futur a curt termini, però hi ha conceptes que són coherents i que sembla que han arribat per quedar-se. De mica en mica, el concepte ACES sembla que ens porta a un canvi del nostre concepte de mobilitat urbana, a un canvi de tendència que podria afectar dràsticament l’enorme parc de vehicles privats que omplen les nostres ciutats i cedir el seu espai a les persones, unes persones que es deixen portar còmodament per mitjans de transport més intel·ligents, eficients, ecològics i segurs.

Ben mirat, no sona malament, oi?


Referències
http://www.uitp.org/news/autonomous-vehicles-urban-mobility
https://www.daimler.com/case/en/
http://www.cargroup.org/automated-connected-electric-shared-vehicles-aces-leading-unprecedented-change/
http://www.visualcapitalist.com/future-automobile-innovation/
http://www.visualcapitalist.com/everything-need-know-autonomous-vehicles/
https://medium.com/@econosystemics/aces-autonomous-connected-electric-shared-vehicles-9d67f4468c6e
http://www.fsutmsonline.net/images/uploads/mtf-files/Dan_Beaty_FDOT_CO_AV_MPO_Guidance_101817__MTF.pdf
https://www.arup.com/publications/research/section/autonomous-connected-electric-and-shared-vehicles
https://www.arup.com/-/media/arup/files/publications/a/aces_final_a4-final.pdf

(Visited 6 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor col·laborador del TFG en Emprenedoria al Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Comentaris
Deixa un comentari