Contribució de la Responsabilitat Social Corporativa al desenvolupament sostenible

06/10/2020
responsabilidad social corporativa_rsc_ods-agenda-2030

“Satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions, garantint l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social”. Aquesta és la definició de desenvolupament sostenible, concepte utilitzat per primera vegada en l’informe Brundtland (1987), on s’alertava de les conseqüències mediambientals negatives del desenvolupament econòmic i la globalització, i que tractava de buscar solucions als problemes derivats de la industrialització i el creixement de la població. Si bé aquest 1987 queda ja molt lluny, la necessitat d’aconseguir un desenvolupament plenament sostenible segueix estant encara vigent i això és possible mitjançant la responsabilitat social corporativa (RSC).

Avui dia, els ciutadans estan cada vegada més sensibilitzats amb els valors socials i exigeixen negocis cada vegada més responsables. En aquest context global, les empreses han de conèixer què és la responsabilitat social corporativa i comprometre’s amb una sèrie de principis ètics, socials i mediambientals.

Què és la responsabilitat social corporativa?

En paraules d’August Corrons, director del Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC, la responsabilitat social corporativa és “el conjunt d’iniciatives voluntàries de les empreses, més enllà de les seves obligacions legals, que els permeten aconseguir millores en el seu entorn al mateix temps que obtenir progressos en la seva situació competitiva i en la seva aportació de valor.”

Així doncs, podem dir que la responsabilitat social corporativa (RSC) implica una forma de dirigir i gestionar les empreses tenint en compte l’impacte que les seves accions generen sobre els seus clients, empleats, comunitats locals, entorn mediambiental i la societat en general. D’aquí la importància d’aplicar la responsabilitat social corporativa des d’una visió integral i integrada, a partir dels cinc grans àmbits d’impacte empresarial: Econòmic, Laboral, Mediambiental, Social i de Governança.

Una visió integral perquè forma part del model d’empresa, afectant a totes les àrees i estenent-se per tota la cadena de valor. I integrada perquè s’incorpora tant en la gestió com en els processos i els procediments d’aquesta.

La responsabilitat social corporativa (RSC) fa referència a l’aportació de les empreses al desenvolupament sostenible. Això implica satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat del futur, garantint l’equilibri entre tres valors fonamentals: la cura del medi ambient, el benestar social i un creixement econòmic equilibrat.

Per fomentar la RSC en les empreses multinacionals i aconseguir una economia mundial més sostenible, les Nacions Unides va impulsar l’any 2000 el Pacte Mundial. Un pacte que ha marcat el full de ruta de governs i empreses en matèria de responsabilitat social corporativa durant les últimes dues dècades.

La influència del Pacte Mundial de Nacions Unides en la RSC

El Pacte Mundial de les Nacions Unides promou el compromís de responsabilitat social per part de les empreses mitjançant l’aplicació d’una sèrie de principis laborals, mediambientals, de drets humans i de lluita contra la corrupció. Amb l’objectiu de revisar el primer Pacte Mundial signat l’any 2000, tots els estats membres de l’ONU van confeccionar en 2015 l’anomenada Agenda 2030.

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides consisteix en un pla d’acció global que pretén enfortir la pau universal, facilitar l’accés a la justícia i combatre contra el canvi climàtic mitjançant 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Què són els ODS de Nacions Unides?

Els ODS configuren una guia internacional per abordar els grans reptes globals: des de la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic fins a l’accés a l’educació, la salut, la igualtat de gènere o la pau mundial. Aquests són els 17 ODS de l’Agenda 2030:

La formació en responsabilitat social corporativa: pensant en el futur

Si volem aconseguir una economia mundial més sostenible i inclusiva, és de vital importància que totes les empreses, organitzacions i entitats s’alineïn amb els ODS de l’ONU per l’esdevenir d’una economia mundial més sostenible i inclusiva. La responsabilitat social corporativa es converteix, doncs, en una eina fonamental perquè les companyies es responsabilitzin de la seva pròpia gestió i contribueixin a un futur més just, ètic i sostenible.

Totes les empreses tenen l’oportunitat de prendre decisions ben fonamentades sobre el seu model de negoci, governança i estratègia, encaminades a garantir la seva pròpia sostenibilitat econòmica. Però al seu torn, han de garantir que el seu impacte en la comunitat, en la societat i el medi ambient sigui positiu. 

En aquest context de compromís social i mediambiental, la demanda de responsables de departaments de RSC creixerà exponencialment en els pròxims anys. Tal com indica August Corrons, des del Màster online de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC es treballa, precisament, en la formació de professionals que siguin capaces de respondre a les noves necessitats de les empreses en temes de responsabilitat social, desenvolupament ètic i sostenibilitat.

Descobreix el Màster en Responsabilitat Social Corporativa de la UOC

El Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC és el primer màster universitari especialitzat en aquest àmbit de tota Catalunya. Es tracta d’una formació especialitzada que s’imparteix en col·laboració amb entitats i professionals experts en desenvolupament sostenible i responsabilitat social corporativa.

El programa de la UOC està dirigit a estudiants i professionals que vulguin aprofundir en l’aplicació empresarial de la RSC, ocupar càrrecs directius relacionats amb la responsabilitat social i dirigir projectes emprenedors sostenibles. El nostre pla d’estudis té una orientació professionalitzadora, però també acadèmica i investigadora i ofereix la possibilitat d’especialitzar-se en tres àrees diferents de la RSC:

● Habilitats directives per la RSC

● Medi ambient i territori

● Empresa, economia social i drets humans

Quines són les competències i sortides professionals del Màster de la UOC?

Els graduats en el Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC dominaran tots els àmbits relacionats amb l’estratègia de responsabilitat social d’una empresa. Així doncs, el MURSC de la UOC capacita als seus estudiants en les següents competències:

● Dissenyar i implementar un projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a les característiques de la companyia.

● Identificar i reconèixer les necessitats i expectatives de l’empresa.

● Interpretar i aplicar els aspectes normatius que regeixen el funcionament de cada entitat.

● Crear, aplicar i avaluar polítiques de responsabilitat social corporativa.

● Dissenyar i aplicar sistemes de responsabilitat social que gestionin l’impacte mediambiental de l’organització.

● Exercir tasques de recerca, assessorament i formació en el camp de la responsabilitat social corporativa.

A més, l’aplicació d’una educació per al desenvolupament sostenible permet al Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social de la UOC oferir els coneixements necessaris per alinear la gestió de les empreses amb els principis del Pacte Mundial i els ODS de l’Agenda 2030.

(Visited 499 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari