El rebuig de la fusió BBVA-Sabadell i la posterior OPA: Reflexions sobre la concentració bancària i les seves implicacions econòmiques

09/05/2024
edificio_corporativo_banco_sabadell_en_sant_cugat

El sector financer és un d’aquells mons on els moviments estratègics de les grans entitats poden tenir un impacte significatiu, tant a curt com a llarg termini. Recentment, el Banc BBVA va anunciar la seva proposta de fusió amb el Banc Sabadell, un moviment que, si hagués estat acceptat pel Banc Sabadell, hauria tingut repercussions considerables en el panorama bancari espanyol. No obstant això, per a sorpresa d’alguns, aquesta proposta va ser rebutjada pel propi Sabadell, que unes hores després, s’ha materialitzat en una OPA hostil per part del BBVA. Aquest rebuig i la posterior OPA no només deixa clar la complexitat i sensibilitat d’aquests acords, sinó que també ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre el panorama bancari actual i les seves implicacions econòmiques.

Escala de tiempo  Descripción generada automáticamente

Segons podem veure en la imatge superior (Orden Mundial, 2023), la concentració (en formes de fusions i adquisicions) en el sector bancari espanyol ha estat notable en els últims anys. Des de 2008, quan hi havia més de 50 bancs entre caixes d’estalvis i entitats tradicionals, fins a finals de 2023, on el nombre es va reduir a tan sols 10, hi ha hagut una disminució dràstica de la competència (d’una mica més del 80%). Aquesta tendència cap a la concentració és una característica comuna en moltes economies desenvolupades, però què significa això en termes econòmics i socials?

En l’àmbit empresarial, l’impacte d’una fusió entre gegants bancaris com BBVA i Sabadell hauria estat significatiu. Segons planejaba BBVA, s’esperava que la fusió resultés en la reducció d’un terç del nombre total d’empleats del Banc Sabadell, així com d’un terç de les seves sucursals. Això planteja una sèrie de preocupacions tant per als treballadors afectats com per als clients d’aquestes sucursals (per la reducció d’oficines i de gestors per un mateix servei), però ens centrarem en l’àmbit econòmic

En l’econòmic, la consolidació bancària pot tenir efectes negatius en el poder de mercat. En economia, aquest poder es tradueix en la capacitat d’una empresa per fixar preus per sobre dels seus costos marginals, amb l’objectiu d’obtenir beneficis extres. Amb menys competidors en el mercat, les entitats bancàries poden tenir més marge per augmentar els preus dels seus productes i serveis, la qual cosa resulta en una situació desavantatjosa per als consumidors. 

Les implicacions d’aquesta concentració de poder en el sector bancari poden ser diverses i profundes. En primer lloc, els consumidors podrien enfrontar-se a taxes d’interès més altes tant en préstecs com en hipoteques, la qual cosa dificultaria l’accés al crèdit i l’habitatge. A més, les taxes d’interès ofertes en els dipòsits bancaris podrien disminuir encara més, afectant la capacitat d’estalvi i inversió dels ciutadans. Tanmateix, hi ha el risc que les ofertes comercials i els incentius per atreure nous clients es redueixin, la qual cosa limitaria les opcions disponibles per als consumidors. A més, la qualitat del servei al client podria disminuir a mesura que les institucions enfronten menys pressions per millorar i diferenciar-se.

Si finalment la fusió es duu a terme o no, és molt probable que en un futur pròxim es produeixin moviments similars, aquest escenari portaria a una reducció de l’oferta i, per tant, a una major concentració de mercat, la qual afectaria negativament en els consumidors.


Referències:

Bayón, Á. (2024, 6 mayo). Banco Sabadell rechaza la oferta de fusión de BBVA. Cinco Días. https://cincodias.elpais.com/companias/2024-05-06/banco-sabadell-rechaza-la-oferta-de-fusion-de-bbva.html

Communications. (2024, 6 mayo). BBVA propone a Banco Sabadell fusionar ambas entidades para crear un líder europeo. BBVA NOTICIAS. https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/bbva-propone-a-banco-sabadell-fusionar-ambas-entidades-para-crear-un-lider-europeo/

Hernández, M. (2024, 9 maig). BBVA lanza una OPA hostil para absorber el Banco Sabadell tras el rechazo de Oliu a la oferta inicial. ELMUNDO. https://www.elmundo.es/economia/empresas/2024/05/09/663c5fa5e85ece661d8b45b1.html

Merino, Á. (2023, 23 mayo). Las fusiones de la banca española tras la crisis financiera – Mapas de El Orden Mundial – EOM. El Orden Mundial – EOM. https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/fusiones-banca-espanola-tras-crisis-financiera/

Tadeo, F. (2024, 4 mayo). BBVA planea despedir a un tercio de la plantilla del Sabadell y cerrar una de cada tres oficinas. THE OBJECTIVE. https://theobjective.com/economia/banca/2024-05-04/bbva-despidos-sabadell-cierre-oficinas/

(Visited 52 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari