Grup de Recerca Digital Business Research Group

Josep Lladós-Masllorens

Professor agregat d’Economia Aplicada

Les activitats de recerca de Josep Lladós-Masllorens es situen en els àmbits de l’economia internacional, els entorns d’innovació i les plataformes digitals.

jlladosm@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

Josep Lladós-Masllorens és professor agregat d’Economia Aplicada als Estudis d’Economia i Empresa de la UOC des de l’any 2000. Anteriorment fou professor associat en el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i professor contractat per la Universitat Ramon Llull. També va ser investigador del Servei d’Anàlisi Econòmica de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i cap del Servei de Finances de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És doctor i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat de Postgrau en Economia i Gestió d’Hisendes Territorials per la mateixa universitat.

Ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat acadèmica a la UOC, com la direcció del Programa de Ciències Empresarials, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la direcció del Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement, la direcció del centre de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la sots-direcció de recerca dels Estudis d’Economia i Empresa.

El seus interessos de recerca se situen en l’estudi de l’economia internacional, els processos d’innovació empresarial i les plataformes digitals. Forma part del grup de recerca DigBiz, reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Economia dels mercats d’internet i models de negoci en línia.

(Visited 14 times, 1 visits today)