Grup de Recerca Digital Business Research Group

Iviane Ramos de Luna

Profesora lectora de Màrqueting

Iviane Ramos de Luna té interessos de recerca en comerç mòvil, pagaments mòbils, màrqueting digital i comportament del consumidor.

iramosde@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

La Dra. Iviane Ramos de Luna és professora de màrqueting a la UOC, on imparteix docència en màrqueting digital, market sensing, i tecnologies i transformació digital en programes de grau i màster universitari. El 2019 es va acreditar com a professora d’universitat privada i com a professora contractada doctora per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i el 2018 com a lectora per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials amb menció internacional per la Universitat de Granada (2017), màster en Màrqueting i Comportament del Consumidor, també per la Universitat de Granada (2012), i llicenciada en Administració d’empreses pel CESED – Higher Education and Development Center de Brasil (2009). Ha realitzat una estada de recerca com a investigadora doctoral a la Universitat Potsdam d’Alemanya (2015)

Els interessos de recerca de la Dra. Ramos de Luna se situen en la intersecció entre l’adopció de noves tecnologies i el comportament del consumidor i inclouen la transformació digital i l’economia col·laborativa. És membre actiu del Digital Business Research Group – reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-368) –, col·labora amb el Business Management Research Group de la Universitat Estatal de Paraíba (UEPB) de Brasil, i participa en diversos projectes de recerca competitius, finançats per institucions espanyoles. Va ser receptora d’una beca predoctoral pel govern de Brasil (2013-2017).

Ha presentat la seva recerca en conferències internacionals (AEMARK, EMAC, International Scientific Conference, Convibra, etc.) i l’ha publicada en llibres de recerca i en revistes científiques indexades en JCR i Scopus (Technological Forecasting & Social ChangeEkonomska Istrazivanja-Economic ResearchTechnology Analysis & Strategic Management, etc.). També col·labora com a revisora externa de revistes internacionals en les seves àrees d’especialització.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Màrqueting digital i comportament del consumidor, adopció de noves tecnologies i models de negoci.

(Visited 9 times, 1 visits today)