DigiBiz
Grup de Recerca Digital Business Research Group

Iviane Ramos de Luna

Profesora lectora de Màrqueting

Iviane Ramos de Luna té interessos de recerca en comerç mòvil, pagaments mòbils, màrqueting digital i comportament del consumidor.

iramosde@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

La Dra. Iviane Ramos de Luna és professora de màrqueting a la UOC, on imparteix docència en màrqueting digital, market sensing, i tecnologies i transformació digital en programes de grau i màster universitari. El 2019 es va acreditar com a professora d’universitat privada i com a professora contractada doctora per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), i el 2018 com a lectora per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

És doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials amb menció internacional per la Universitat de Granada (2017), màster en Màrqueting i Comportament del Consumidor, també per la Universitat de Granada (2012), i llicenciada en Administració d’empreses pel CESED – Higher Education and Development Center de Brasil (2009). Ha realitzat una estada de recerca com a investigadora doctoral a la Universitat Potsdam d’Alemanya (2015)

Els interessos de recerca de la Dra. Ramos de Luna se situen en la intersecció entre l’adopció de noves tecnologies i el comportament del consumidor i inclouen la transformació digital i l’economia col·laborativa. És membre actiu del Digital Business Research Group – reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-368) –, col·labora amb el Business Management Research Group de la Universitat Estatal de Paraíba (UEPB) de Brasil, i participa en diversos projectes de recerca competitius, finançats per institucions espanyoles. Va ser receptora d’una beca predoctoral pel govern de Brasil (2013-2017).

Ha presentat la seva recerca en conferències internacionals (AEMARK, EMAC, International Scientific Conference, Convibra, etc.) i l’ha publicada en llibres de recerca i en revistes científiques indexades en JCR i Scopus (Technological Forecasting & Social ChangeEkonomska Istrazivanja-Economic ResearchTechnology Analysis & Strategic Management, etc.). També col·labora com a revisora externa de revistes internacionals en les seves àrees d’especialització.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Màrqueting digital i comportament del consumidor, adopció de noves tecnologies i models de negoci.

(Visited 3 times, 1 visits today)