Grup de Recerca Digital Business Research Group

Antoni Meseguer-Artola

Catedràtic de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa

Els principals interessos de recerca d’Antoni Meseguer-Artola són les tècniques quantitatives per l’anàlisi de les transformacions digitals dels negocis, les economies de plataforma i els recursos en obert per l’e-learning.

ameseguer@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

El Dr. Antoni Meseguer-Artola és catedràtic de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa als Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, i és director del Programa Interuniversitari de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses de la mateixa Universitat. L’any 2006 obté l’acreditació de l’AQU com a professor d’universitat privada, l’any 2015 obté l’acreditació de recerca (AQU) i l’any 2019 l’acreditació de catedràtic (AQU). També té el reconeixement d’un tram de recerca i quatre trams de docència de l’AQU.

És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona o UB (1992) i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona o UAB (1997). Durant el període de recerca doctoral en el programa International Doctorate in Economic Analysis (IDEA) de la UAB, li varen concedir una beca FPI i va treballar com a professor ajudant al Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la mateixa UAB (1994-1997). També va realitzar una estada de recerca doctoral en el Fields Institute for Research in Mathematical Sciences de la Universitat de Toronto (1995). 

Ha col·laborat amb la UB com a professor associat al Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola (2010-2020). Tant a la UB com principalment a la UOC, ha desenvolupat diverses activitats formatives de postgrau (Màster i Doctorat).

La seva activitat de recerca es situa en el camp de l’aplicació de metodologies quantitatives en diferents àmbits de les ciències socials en general, i de l’economia i l’empresa en particular. Ha realitzat nombroses publicacions sobre màrqueting digital, comportament del consumidor, economia col.laborativa, e-learning i teoria de jocs en revistes indexades JCR i Scopus, amb un impacte elevat. Entre les revistes JCR en les quals ha publicat destaquen Information & ManagementBritish Journal of Educational TechnologyBehaviour & Information TechnologyComputers in Human BehaviorJournal of the Association for Information Science and TechnologyInteractive Learning EnvironmentsComputers and EducationInformation Society, i Electronic Library. Ha estat avaluador de més de 30 articles per a revistes indexades JCR.

Ha publicat en col·laboració diversos capítols de llibre i llibres (tres d’ells de recerca i en vàries llengües). A més, com a professor responsable de l’àrea de coneixement de Mètodes quantitatius per a l’Economia i l’Empresa, ha estat coordinador i autor de diversos manuals en el camp de l’Estadística i de les Matemàtiques.

Ha presentat la seva recerca en més de 40 congressos científics internacionals, i ha participat en més de 10 projectes d’investigació competitius (en un com a investigador principal), finançats per institucions catalanes, espanyoles o internacionals: FECYT, “La Caixa” (RecerCaixa), Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Avanza I+D), AGAUR, Comissió Europea, DGICYT, etc.

A la UOC ha estat Director (Degà) dels Estudis d’Economia i Empresa (2006-2010), i Director de Programa de la Llicenciatura en Ciències del Treball (2001-2006). Ha estat president de les Comissions de Titulació responsables de l’elaboració dels Plans d’Estudis dels Graus en ADE, Màrqueting i Investigació de Mercats, Turisme, i Relacions Laborals i Ocupació, i dels Màsters Universitaris en Anàlisi de l’Entorn Econòmic, i en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement. Ha participat en els Comitès d’Avaluació Interna dels processos d’acreditació de l’AQU de les titulacions d’Economia i Empresa i de la Biblioteca de la UOC.

És membre del Digital Business Research Group (DigiBiz), reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya, membre del Consell Català d’Estadística (IDESCAT), i soci fundador de la Societat Catalana d’Estadística.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Economia dels mercats d’internet i models de negoci en línia. Màrqueting digital i comportament del consumidor.

(Visited 9 times, 1 visits today)