DigiBiz
Grup de Recerca Digital Business Research Group

Antoni Meseguer-Artola

Catedràtic de Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa

Els principals interessos de recerca d’Antoni Meseguer-Artola són les tècniques quantitatives per l’anàlisi de les transformacions digitals dels negocis, les economies de plataforma i els recursos en obert per l’e-learning.

ameseguer@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

El Dr. Antoni Meseguer-Artola és catedràtic de mètodes quantitatius per a l’economia i l’empresa als Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, i és director del Programa Interuniversitari de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses de la mateixa Universitat. L’any 2006 obté l’acreditació de l’AQU com a professor d’universitat privada, l’any 2015 obté l’acreditació de recerca (AQU) i l’any 2019 l’acreditació de catedràtic (AQU). També té el reconeixement d’un tram de recerca i quatre trams de docència de l’AQU.

És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (1992) i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Durant el període de recerca doctoral en el programa International Doctorate in Economic Analysis (IDEA) de la UAB, li varen concedir una beca FPI (1994-1997) i va treballar com a professor ajudant al Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la mateixa UAB. També va realitzar una estada de recerca doctoral en el Fields Institute For Research In Mathematical Sciences de la Universitat de Toronto (1995). 

Ha col·laborat amb la Universitat de Barcelona (UB) com a professor associat al Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola (2010-2020). Tant a la UB com principalment a la UOC, ha desenvolupat diverses activitats formatives de postgrau (Màster i Doctorat).

La seva activitat de recerca es situa en el camp de l’aplicació de metodologies quantitatives en diferents àmbits de les ciències socials en general, i de l’economia i l’empresa en particular. Ha realitzat nombroses publicacions sobre màrqueting digital, comportament del consumidor, economia col.laborativa, e-learning i teoria de jocs en revistes indexades JCR i Scopus, amb un impacte elevat. Entre les revistes JCR en les quals ha publicat destaquen Information & ManagementBritish Journal of Educational TechnologyBehaviour & Information TechnologyComputers in Human BehaviorJournal of the Association for Information Science and TechnologyInteractive Learning EnvironmentsComputers and EducationInformation Society, i Electronic Library. Ha estat avaluador de més de 30 articles per a revistes indexades JCR.

Ha publicat en col·laboració diversos capítols de llibre i llibres (tres d’ells de recerca i en vàries llengües). A més, com a professor responsable de l’àrea de coneixement de Mètodes quantitatius per a l’Economia i l’Empresa, ha estat coordinador i autor de diversos manuals en el camp de l’Estadística i de les Matemàtiques.

Ha presentat la seva recerca en més de 40 congressos científics internacionals, i ha participat en més de 10 projectes d’investigació competitius (en un com a investigador principal), finançats per institucions catalanes, espanyoles o internacionals: FECYT, “La Caixa” (RecerCaixa), Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Avanza I+D), AGAUR, Comissió Europea, DGICYT, etc.

A la UOC ha estat Director dels Estudis (Degà) d’Economia i Empresa (2006-2010), i Director de Programa de la Llicenciatura en Ciències del Treball (2001-2006). Ha estat president de les Comissions de Titulació responsables de l’elaboració dels Plans d’Estudis dels Graus en ADE, Màrqueting i Investigació de Mercats, Turisme, i Relacions Laborals i Ocupació, i dels Màsters Universitaris en Anàlisi de l’Entorn Econòmic, i en Direcció d’Organitzacions en l’Economia del Coneixement. Ha participat en els Comitès d’Avaluació Interna dels processos d’acreditació de l’AQU de les titulacions d’Economia i Empresa i de la Biblioteca de la UOC.

És membre del Digital Business Research Group (DigiBiz), reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya, membre del Consell Català d’Estadística (IDESCAT), i soci fundador de la Societat Catalana d’Estadística.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Economia dels mercats d’internet i models de negoci en línia. Màrqueting digital i comportament del consumidor.

(Visited 4 times, 1 visits today)