Els set àmbits de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut

09/02/2023

Des dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC som conscients de la importància de fer una recerca que tingui un impacte real en la societat. És per aquest motiu que treballem per entendre, prevenir i actuar en diferents àmbits de coneixement relacionats amb l’entorn, els estils de vida i els factors individuals de les persones. Sempre des de la mirada dels determinants socials de la salut i amb una visió inclusiva i equitativa. En aquest article presentem els set àmbits de coneixement de la recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Pren-ne nota!

1. Salut de la dona

En el marc de la línia de recerca de salut de la dona, treballem en la identificació de biomarcadors d’envelliment i de malalties d’elevada prevalença típicament femenines en dones en edat reproductiva. També analitzem l’impacte dels canvis en els estils de vida de la dona (nutrició, exercici físic, etc.) en aquests biomarcadors i en la qualitat de vida de les dones. 

2. Envelliment

Amb una visió transdisciplinària i integradora, la recerca en envelliment es mou des de la persona en el seu entorn, a la cèl·lula, i de nou a la persona.

Concretament, estudiem les bases biològiques de l’envelliment per a poder definir marcadors pronòstics i diagnòstics i, a la vegada, proposar dianes per a futurs tractaments farmacològics dirigits a promoure un envelliment saludable. Hem desenvolupat fàrmacs experimentals que netegen els teixits de cèl·lules envellides i actualment els estem validant en diversos models. Estem estudiant també l’efecte de certes dietes en els processos d’envelliment, particularment en dones menopàusiques.

També estudiem com millorar l’envelliment actiu i saludable, focalitzant-nos tant sobre els factors que ho promouen (sobretot l’activitat física i la seva relació amb la salut del cervell, però també les relacions socials o el son) com a desenvolupar i implementar intervencions multifactorials o complexes per millorar-ho, que es puguin traslladar de manera sostenible a la pràctica. Una part de la recerca està especialment enfocada des de l’àrea de nutrició que se centra en l’estudi del desenvolupament de patologies prevalents no transmissibles en relació amb l’envelliment, així com àmbits específics com la prevenció de la fragilitat. 

En aquesta equació no hi falta una recerca, en fases inicials, sobre com l’entorn influeix en un envelliment més o menys actiu i quin és el paper de les solucions digitals en l’envelliment.

Finalment, estudiem com, quan la persona arriba a tenir problemes de salut crònics i necessitats complexes, es pot prestar una millor atenció, sobretot al domicili, de manera integrada entre serveis de salut i socials.

Això és possible gràcies a la important interrelació amb els grups de recerca dels nostres investigadors, com el grup de Recerca en Envelliment, Fragilitat i Transicions a Barcelona (REFiTBcn) i el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory a Leicester.

3. Neuropsicologia 

La nostra recerca en neuropsicologia se centra en l’estudi de les alteracions cognitives en pacients que pateixen malalties neurològiques o trastorns mentals. Entre les neurològiques, investiguem el dany cerebral adquirit i les malalties neurodegeneratives, com l’Alzheimer i el Parkinson, així com altres trastorns mentals com  la depressió, les addiccions o els trastorns de la conducta alimentària.

Per fer-ho, fem servir diversos tipus de tècniques: des de les més tradicionals de la neuropsicologia (proves i tasques cognitives) fins a les més innovadores, com l’estimulació transcranial per corrent directe (tDCS, per les seves sigles en anglès) o l’estimulació magnètica transcranial (TMS). A més a més, fem servir tècniques de neuroimatge combinada amb la intel·ligència artificial per estudiar els biomarcadors de les alteracions neurològiques a partir del funcionament del cervell sa. 

El nostre objectiu? Augmentar el coneixement de les patologies associades amb alteracions en el funcionament cerebral i millorar el seu diagnòstic per tal de dissenyar programes d’intervenció innovadors que siguin eficaces i eficients, amb un cost econòmic assequible i accessibles per a tothom. 

4. Alimentació, nutrició i activitat física

A través dels grups de recerca FoodLab, Epi4Health i CAPSBE dediquem especial atenció a la dieta mediterrània, la sostenibilitat alimentària, la prevenció i l’abordatge de les principals patologies cròniques a través de l’alimentació i l’estil de vida i l’estudi de les possibilitats de l’aplicació de la tecnologia per a la promoció de la salut. 

Fomentant la recerca en alimentació, nutrició i activitat física volem contribuir a la transformació dels sistemes alimentaris a través del disseny de recomanacions, eines i intervencions efectives orientades a aconseguir comportaments dietètics saludables i sostenibles. Per aquest motiu, participem en iniciatives com el projecte europeu PLAN’EAT, a través del qual coordinem l’equip espanyol i liderem un dels nou Living Labs en diferents àrees europees. A partir dels patrons dietètics, dels seus costos associats (impacte ambiental, socioeconòmic i de salut) i de l’anàlisi dels factors que influeixen en els comportaments dietètics amb més potencial de canvi, codissenyem solucions efectives ajustades a diferents contextos i usuaris finals. 

En aquesta mateixa línia, també treballem en dos projectes internacionals en col·laboració amb universitats mexicanes. D’una banda, analitzant el fenomen del menjar de carrer al Centre Històric de la Ciutat de Mèxic des del punt de vista dels comportaments alimentaris i de la salut pública. I, de l’altra, en relació amb la recuperació mediambiental i gastronomia dels productes locals a l’àrea de Xochimilco, dins la zona periurbana de la capital mexicana. 

Pel que fa a la relació de la nutrició amb la  prevenció i tractament de malalties prevalents no transmissibles, ens centrem en patologies com la diabetis tipus 2, l’obesitat i les patologies cardiovasculars. Concretament, estudiem quina és la incidència i l’impacte de la modificació de la dieta en aquestes malalties. 

5. Salut digital

La recerca en salut digital se centra especialment en l’estudi de les competències digitals en professionals de la salut. Durant el confinament per COVID-19 s’ha pogut constatar que cal una transformació digital del sistema sanitari i que aquesta no és possible sense un bon coneixement i formació en les competències digitals específiques que els professionals de la salut han de tenir.

Per això, tenim en marxa diferents projectes. El primer d’ells, portat a terme en col·laboració amb el Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya (COPC) i centrat en els i les professionals de la psicologia, té l’objectiu d’esbrinar el marc teòric propi i les competències específiques de la pràctica psicològica a distància. 

Altres dos projectes estan relacionats amb el càncer i pertanyen a la convocatòria EU4Health Programme (EU4H): Digital skills training for health care professionals in oncology (DigiCanTrain) i el Digital transition and digital resilience in oncology (TRANSition). El càncer és una de les malalties més comunes a Europa i va en augment. Per aquest motiu, cal buscar iniciatives que puguin millorar les necessitats de salut i assistència de les persones afectades enfortint el sistema sanitari. Una d’elles és la implementació de la salut digital, ja que permetrà desenvolupar solucions educatives innovadores, interculturals i multilingües per professionals de la salut i d’altres professionals que treballin en oncologia. 

La metodologia que utilitzarem consistirà a avaluar les competències digitals i la creació i avaluació de formacions específiques necessàries per a l’ús de diferents tecnologies en el camp de l’atenció oncològica. Es farà posteriorment una prova pilot d’avaluació i desenvolupament de microcredencials formatives de les habilitats específiques de l’atenció sanitària. S’espera que com a resultat d’aquesta d’investigacions una millora de les competències digitals dels professionals de la salut del camp de l’oncologia, un augment de l’ús de les eines digitals que doni com a resultat una estandardització europea de l’assistència oncològica i una ràpida implementació d’una assistència sanitària digital.

També estem treballant en un projecte per desenvolupar un programa estandarditzat i segur d’intervenció a distància en persones amb malalties avançades, i n’estem determinant l’eficàcia. De forma similar estem avaluant la implementació d’elements digitals en persones amb malaltia renal greu i que fan diàlisi a casa.

Finalment, estem treballant per definir metodologies d’implementació i avaluació d’intervencions en salut digital aplicades a diversos problemes de salut i a diversos contextos, tant en països de renda alta, com en països de renda mitjana i baixa.

6. Salut planetària

En l’àmbit de la salut planetària, el nostre grup de recerca se centra a estudiar els efectes sobre la salut humana que són conseqüència de les alteracions antropogèniques dels sistemes naturals de la Terra, amb l’objectiu de proposar solucions per millorar la salut de les persones a escala global dins dels límits del planeta. Utilitzem un enfocament interdisciplinari per a poder analitzar, no només les causes biològiques i ambientals de la malaltia, sinó també les causes socials i econòmiques que sovint impulsen els canvis dels sistemes naturals. L’equitat i la justícia ambientals són temes transversals de la nostra recerca. 

Actualment treballem en tres línies diferents. La nostra línia principal se centra en l’estudi de la relació entre els espais naturals i la biodiversitat amb la salut humana, amb especial èmfasi amb les malalties no comunicables, la salut mental i el benestar. Sobretot posem el focus en les inequitats en salut, explorant diferents eixos de desigualtat amb una mirada interseccional i de gènere. D’altra banda, fem recerca sobre els efectes de les altes temperatures sobre la salut humana, amb especial èmfasi amb els problemes renals. En tercer lloc, treballem amb comunitats indígenes exposades a elevats nivells de contaminació ambiental, principalment derivada de les activitats extractives. 

7. Epidemiologia i salut pública

El grup de recerca epi4health centra la seva recerca en l’àmbit de l’epidemiologia i la salut pública. Concretament, en l’estudi dels comportaments de salut en poblacions especialment vulnerables, com els adolescents i joves, gent gran, persones amb problemàtica social, entre d’altres; l’anàlisi de les desigualtats socials en salut i els determinants de la salut, tant individuals com contextuals, que influeixen sobre els comportaments de salut d’aquestes poblacions; la detecció de necessitats en salut i el disseny i l’avaluació d’intervencions de salut; i l’ús de l’eSalut i les TIC per capacitar les persones per canviar els seus comportaments relacionats amb la salut per prevenir malalties cròniques.

Amb la finalitat d’abordar les desigualtats socials en salut i educació, així com analitzar la situació de territoris que no solen ser el focus d’investigacions, com ara les ciutats petites i entorns més rurals, l’any 2018 es va posar en marxa el projecte DESKcohort, que té la finalitat d’estudiar diferents aspectes socials, d’educació, de salut i de comportaments de salut dels adolescents de 12 a 18 anys escolaritzats a la Catalunya Central i permet fer un seguiment de les variables que poden influir en la salut i el benestar de les persones adolescents. Derivats d’aquest projecte, actualment estem treballant en dos projectes competitius que ens permetran analitzar, d’una banda, els canvis en el consum de substàncies addictives i en l’ús de pantalles durant la pandèmia de COVID-19 i, de l’altra, l’anàlisi de l’entorn escolar en relació amb l’exposició a alcohol, tabac i cànnabis i com aquesta exposició pot influir sobre el consum de les persones adolescents.

Des d’aquest grup de recerca també treballem en la definició, implementació i avaluació de nous serveis de telemedicina per donar suport a l’OMS en el marc de la nostra col·laboració com a centre col·laborador en salut digital, així com l’anàlisi dels determinants tecnològics i no tecnològics dels usos de les TIC per part dels professionals de la salut i l’estudi dels efectes de la e-Salut sobre l’estat de salut dels usuaris i pacients dels sistemes de salut.

(Visited 196 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari