Raquel Planas: “Les aplicacions mòbils milloren de manera significativa els símptomes associats a la depressió i l’ansietat”

28/04/2021
Raquel Planas Simon

Raquel Planas Simon és infermera familiar i comunitària i recentment ha acabat el màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC. Interessada per les TIC i la seva aplicació en el camp de la salut, va decidir centrar el seu treball final de màster (TFM) en l’anàlisi de l’efectivitat de les aplicacions mòbils per tractar patologies de salut mental. L’estudi, que es titula Technological prescription: evaluation of the effectiveness of mobile applications to improve depression and anxiety. Systematic review, ha estat publicat a la revista científica Informatics for Health and Social Care. Parlem amb ella sobre els principals objectius i conclusions del seu TFM i sobre la seva experiència com a alumna d’aquest màster de la UOC.

Parla’ns del teu treball final de màster: de què tracta i què volies investigar?

El meu treball final de màster (TFM) s’ha centrat en l’avaluació de l’efectivitat de les aplicacions mòbils per tractar els símptomes de la depressió i l’ansietat. Amb aquesta finalitat, he elaborat una actualització de les aplicacions mòbils disponibles actualment en el camp de la depressió i l’ansietat i, a més, he aportat informació sobre l’evidència disponible i les seves fortaleses i n’he identificat les possibles limitacions i el context d’utilització ideal. Tot plegat, amb l’objectiu de contribuir a l’augment de la prescripció tecnològica d’aplicacions digitals.

Què creus que aporta el teu TFM a la societat?

La situació de pandèmia derivada de la COVID-19 ha empitjorat encara més, si això és possible, aquestes dues malalties de salut mental, que suposen un problema de salut pública a escala mundial. Vaig pensar que buscar solucions digitals validades que contribuïssin a millorar-ne la simptomatologia seria útil, especialment en un moment en què l’activitat assistencial presencial està limitada i els contactes socials i familiars, que són un dels pilars del tractament d’aquestes patologies, continuen restringits.

Després de dedicar tant de temps i d’esforç a estudiar els beneficis de les aplicacions mòbils per tractar l’ansietat i la depressió, quines són les conclusions més rellevants a què has arribat?

La principal conclusió després de la revisió sistemàtica és que les aplicacions mòbils milloren de manera significativa els símptomes associats a la depressió i l’ansietat. Es tracta d’un tema d’interès i de plena actualitat en la comunitat científica, relacionat amb múltiples avantatges: accessibilitat, ús a qualsevol hora i lloc, cost baix i possibilitat d’utilització com a complement d’altres teràpies. A més, a part del seu benefici en el tractament de la depressió i l’ansietat, aquestes eines digitals també ajuden a reforçar conceptes com l’empoderament del pacient, la presa de decisions compartida o l’alfabetització en salut, els quals són punts clau en el tractament de les patologies de salut mental i la cronicitat. L’estudi, però, també va posar de manifest els reptes als quals s’enfronten aquestes noves tecnologies, com ara la baixa adherència o la bretxa digital existent.

L’objectiu del meu TFM és contribuir a l’augment de la prescripció tecnològica d’aplicacions digitals.

Recentment, el teu TFM ha estat publicat a la revista Informatics for Health and Social Care. Què t’ha suposat rebre aquest reconeixement?

Es tracta del meu primer article publicat en una revista internacional i estic molt orgullosa d’haver aconseguit aquesta fita. L’ajuda del meu tutor en tot el procés ha estat clau per aconseguir-ho, ja que ha estat ell qui m’ha donat suport en l’adaptació del text perquè fos acceptat i m’ha acompanyat en tot el procés. Li estic molt agraïda. És tota una satisfacció acabar el màster amb aquesta publicació.

Com valores l’experiència de publicar un treball en una revista científica?

Tot i que ha estat un procés una mica complicat, sobretot perquè no tenia experiència prèvia, n’he gaudit molt i he pogut aprendre com funciona aquest àmbit i tota la feina que suposa poder publicar en una revista científica.

T’agradaria endinsar-te més en el món de la recerca?

La veritat és que sí. Penso que és molt important per avançar en el camp de la salut i de la medicina basada en l’evidència, i també per donar impuls a la meva professió, la infermeria, que està creant un cos de coneixements propi cada vegada més ampli i de molt alt nivell.

Explica’ns com ha estat la teva experiència amb el màster universitari de Salut Digital de la UOC. Què et va impulsar a cursar aquest màster? Per què vas decidir fer-lo a la UOC?

La meva experiència amb el màster ha estat molt bona i m’ha permès conèixer tot un àmbit, el de la salut digital, del qual sabia molt poca cosa abans de començar la formació. Sempre m’han interessat les tecnologies de la informació i la comunicació i volia aprendre més sobre les eines de salut digital disponibles i la seva implantació. I aquest màster encaixava perfectament amb les meves necessitats. Em vaig decidir a fer-lo a la UOC perquè ja hi havia cursat una assignatura prèviament i em va agradar molt la metodologia d’aprenentatge. A més, volia un màster que fos completament en línia.

El màster m’ha permès obtenir una visió molt més completa del que significa la salut digital, les seves possibilitats i la seva multitud d’aplicacions en l’àmbit sanitari.

Has vist complertes les teves expectatives formatives amb el màster?

Sí, i fins i tot superades. Amb aquesta formació he descobert tot un món en l’àmbit sanitari que inclou molts més elements dels que em pensava al començament: conceptes com la interoperabilitat, l’empoderament i la salut participativa, la privacitat i la seguretat de les dades, la intel·ligència artificial aplicada a la salut o la ciència de dades. El màster m’ha permès obtenir una visió molt més completa del que significa la salut digital, les seves possibilitats i la seva multitud d’aplicacions en l’àmbit sanitari.

Com creus que t’ajudarà aquesta formació en el teu desenvolupament professional?

La formació m’ha ajudat a conèixer tota una línia de treball que vull incloure en la meva trajectòria professional. De fet, m’agradaria continuar-me formant en el camp de la salut digital fent un doctorat dedicat a aquest tema. D’altra banda, el màster m’ha donat moltes eines per poder aplicar les noves tecnologies en el meu dia a dia assistencial en la consulta d’atenció primària i en l’atenció a les persones amb patologies cròniques. He pogut conèixer moltes de les possibilitats que ofereix la salut digital en l’entorn comunitari i la seva utilitat en l’àmbit de la prevenció i la promoció de la salut, que és al que em dedico. A més, també m’ha fet veure els beneficis que pot tenir la ciència de dades en relació amb la cronicitat i la salut comunitària, i m’agradaria aprofundir més en aquest aspecte.

He descobert moltes eines per poder aplicar les noves tecnologies en el meu dia a dia assistencial en la consulta d’atenció primària.

Finalment, quines recomanacions i consells donaries als estudiants que estan fent ara el seu TFM?

El TFM és una gran oportunitat per iniciar-se en l’àmbit de la recerca o per aprofundir en aspectes de plena rellevància i actualitat, com ara la salut digital. Poder comptar amb el suport d’un tutor o tutora especialista en el tema i amb experiència és tota una oportunitat que crec que s’ha d’aprofitar. És cert que elaborar el treball és tot un esforç i suposa dedicació i paciència moltes vegades, però el resultat val la pena. La meva recomanació, encara que és el que es diu sempre, és que el vagin fent a poc a poc, així no s’angoixaran i podran gaudir del procés. Els envio molts ànims. Estic segura que sortiran molt bons treballs, com va ser el cas dels meus companys de promoció.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari