Empoderament digital, una clau de futur

13 abril, 2016

El passat 4 d’abril Montse Guitert, directora de l’Àmbit de Competències Digitals de la UOC, va ser als estudis de Gestiona Ràdio, concretament a l’espai «En clave de Tecnologia», per parlar amb la periodista Marta Palencia de la importància cabdal que suposa avui dia l’adquisició de competències digitals per moure’ns i viure en l’actual era digital. Però que significa aquest domini?

Montse Guitert i la periodista Marta Palencia al programa “En Clave de Tecnologia” des de Gestiona Radio. Font: Marta Palencia

Els canvis constants a l’entorn, la incertesa i la imparable evolució tecnològica estan donant llum a noves maneres de treballar i aprendre que afecten a tot l’entramat social.

Tot plegat demanda el desenvolupament d’aquestes competències des d’una perspectiva transversal, on la planificació, la gestió dels temps, el treball en equip i l’aprenentatge al llarg de la vida esdevenen també eixos bàsics per treballar i aprendre a la societat actual.

Així, més enllà de l’ús instrumental, la competència digital implica doncs un empoderament fent un ús crític i eficaç de la tecnologia, capaç de transformar l’entorn, de manera que cada individu pugui treure’n el màxim profit per aplicar-la de manera efectiva en el seu terreny, ja sigui a nivell acadèmic i/o professional. Això és, saber escollir i utilitzar la tecnologia més adequada a cada situació, en funció dels interessos i necessitats.

En aquest sentit, també es va posar especial èmfasi en l’actitud digital i en la presa de consciència de la imatge a la xarxa, a través del treball i creació de la pròpia identitat digital tenint en compte aspectes com la ètica o la seguretat.

Tal com va explicar la Montse Guitert, és des d’aquesta perspectiva que es treballa dins l’àrea de Capacitació Digital de la UOC a través de l’assignatura Competències TIC, que anualment cursen prop de 4000 estudiants de diferents graus amb l’objectiu d’adquirir, des del primer moment que es matriculen a la UOC, les competències necessàries que els ajudaran al llarg del seu desenvolupament acadèmic i professional, tot aprofitant els avantatges que suposa fer-ho des d’un entorn virtual.

Es pot escoltar l’entrevista complerta des d’aquest enllaç

 

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris