Blog de l'àmbit de competències digitals de la UOC

Presentació

Benvinguts!!!

En clau de TIC és un blog de l’àrea de Capacitació digital de la Universitat Oberta de Catalunya.

Capacitació Digital és una àrea de coneixement transversal que forma part dels Estudis de Psicologia i Educació. El nostre principal objectiu és impartir una formació virtual de qualitat entorn les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, centrant-nos en l’adquisició de competències digitals i especialment en l’Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional i el Treball en equip en xarxa.

Entenem que la competència digital va més enllà del coneixement purament tecnològic i es vincula amb l’interès, l’actitud i la capacitat dels individus per a utilitzar adequadament las TIC per a accedir, administrar, integrar i avaluar la informació, comunicar-se en diferents llenguatges i construir nous coneixements, a fi de participar efectivament en les formes emergents de societat i cultura.

Les accions de formació en l’àmbit de les TIC que es porten a terme des de l’àrea de Capacitació Digital es poden estructurar al voltant dels tres nivells que es presenten en aquesta figura:

Imatge nivells capacitacio digital

Imatge 1: Nivells de la Competència Digital (Adaptat de Martin i Grudziecki, 2006[1])

Darrera d’aquest blog, podeu trobat un equip format per professors i col.laboradors docents de la UOC. L’equip de col·laboradors docents està format per més de 70 professionals en actiu, dedicats a la formació en entorns virtuals d’aprenentatge que tenen una ampla experiència en docència, tant de forma presencial, mixta com virtual. Els col·laboradors docents tenen un perfil interdisciplinar i estan especialitzats en diferents àrees de coneixement, donant resposta a les especificitats pròpies de cada grau, postgrau o activitat formativa de l’àrea.

 


[1] Martin, Allan and Grudziecki, (2006): “DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development”  in ITALICS, Innovation in Teaching And Learning in Information and Computer Sciences Vol 5 Issue 4, Dec 2006. Disponible en: http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol5iss4/martin-grudziecki.pdf
(Visited 9 times, 1 visits today)