Behavioural Design Lab

Disseny del Comportament

El nostre objectiu és descriure i comprendre els principis, models i tècniques que afavoreixen el canvi en el comportament a través de les TIC, tant en l’àmbit de la salut individual com en l’àmbit de la salut pública; i tant analitzant la persuasió dels dispositius com col·laborant amb els dissenyadors en projectes de salut digital.

 

Projectes

Disseny d’hàbits i promoció de la salut per a persones amb discapacitat (2021 – )

Finançament: Càtedra UOC-COCEMFE (contracte d’investigació).

Objectiu: Ajudar a les persones amb discapacitat (discapacitat física i orgànica) a crear hàbits saludables que puguin introduir en la seva rutina diària per mantenir-se saludables. Utilitzarem un canal de Telegram com vam fer en un projecte pilot amb treballadors de la UOC.

Equip: Manuel Armayones, Beni Gómez-Zúñiga, Modesta Pousada, Josep Maria Suelves i Noemí Robles.

 
PSY-COVID-19 (2021 – )

Finançament: Pandemia 2021 (Generalitat).

Objectiu: Incorporar diferents estratègies de disseny conductual per millorar el nombre de respostes a l’enquesta sobre efectes psicològics de la Covid-19.

Equip: Antoni Sanz (IP) (UAB) i un equip de més de 75 investigadors de diferentes universitats al voltant del mon. De la UOC: Clara Selva, Manuel Armayones i Noemí Robles.

 

Disseny del comportament i salut pública: un model teòric que explica l’abandonament del tabac sense assistència (2021 – )

Finançament:

Objectiu: Utilitzar el model BCW per descriure evidències sobre l’impacte de la pandemia de la COVID en el consum de tabac. Proporcionar nous coneixements sobre els recursos, mecanismes i estratègies que permetin als fumadors deixar de fumar sense assistència, incloent noves iniciatives de salut electrònica.

Equip: Josep Maria Suelves (estudiant de Doctorat), Beni Gómez-Zúñiga, Manuel Armayones.

 

Soledat i Persones amb Discapacitat a Barcelona (2020 – )

Finançament: Càtedra UOC-COCEMFE de Promoció de l’Autonomia Personal i la Salut Digital.

Objectiu: Analitzar els indicadors de  soledat de les persones amb discapacitat i avaluar i dissenyar intervencions seguint la Roda de Canvi de Conducta.

Equip: Manuel Armayones (IP), Beni Gómez-Zúñiga, Modesta Pousada, Ignacio del Arco, Noemí Robles (eHC recolçament tècnic), Eva Aumatell (assistent de recerca). Treballant estretament amb els responsables de la Estratègia de Barcelona per la Soledat.

 

Estils d’autogestió en malalties cròniques i suport mitjançant tecnologies de seguiment i entrenament (2020 – )

Finançament: eHC-Twente University-Hospital Clínic

Objectiu: Aquest estudi té com a objectiu, a través d’un model centrat en el pacient, explorar i identificar constructes conductuals i cognitius de rellevància per al desenvolupament, la personalització i l’adaptació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), específicament centrades en el seguiment i el coaching, per donar suport a l’autogestió i l’atenció de persones diagnosticades amb malalties cròniques (amb èmfasi en malalties cardiovasculars) i millorar l’adherència.

Equip:Roberto R. Cruz-Martínez (UoT), Jobke Wentzel (UoT), Lisette van Gemert-Pijnen (UoT) , Manuel Armayones, Noemí Robles Muñoz, Joan Escarrabill  (Clínic).

 

XPA Patient Covid Experience (2020 – )

Finançament: XPA (Unitat d’Experiència del Pacient) Hospital Clínic i UOC eHealth Center.

Objectiu: Analitzar des de diferents punts de vista (pacients, professionals) l’experiència dels pacients durant el seu ingrés hospitalari en àrees com la tecnologia, les variables psicològiques i altres indicadors de qualitat.

Equip: Joan Escarrabill (PI) (Hospital Clinic), Manuel Armayones, Noemí Robles, Maelle Lebon (IS Global) i diferents especialistes de diferents hospitals de Catalunya.

 

CLI-NIT: Qualitat del son durant l’hospitalització (2019 – )

Finançament: XPA (Unitat d’Experiència del pacient) Hospital Clínic i UOC eHealth Center.

Objectiu: Millorar la qualitat del descans dels pacients de l’Hospital Clínic.

Equip: Joan Escarrabill (PI) (Hospital Clínic), Manuel Armayones (eHC), Yolanda Graupera (Hospital Clínic), Noemí Robles (eHC) i Elena Salas (Hospital Clínic).

 
Els trets persuasius dels vídeos contra la vacunació a Espanya i les seves implicacions en la campanya de les xarxes socials per contrarestar la resistència a la vacunació (2018 – )

Finançament:

Objectiu: Analitzar possibles estratègies de persuasió tecnològica ocultes en vídeos anti-vacunació compartits a Youtube o Vimeo. Detectar si aquestes estratègies són útils per a dissenyar campanyes de promoció de la vacunació per contrarestar els missatges antivacunes. Desvetllar els trets persuasius i les possibles teories que utilitzen els grups antivacunes en vídeos en línia a Espanya.

Equip: Alicia García-Oliva (estudiant de Doctorat) i Manuel Armayones.

 

Enfocament social de la COVID-19 (2020 – 2021)

Finançament: AQUAS (col.laboració científica).

Objectiu: Contribuir, amb un equip interdisciplinari d’investigadors, i des de la perspectiva del disseny de la conducta, a comprendre i orientar intervencions amb grups específics per incrementar la conducta protectora enfront de la COVID19.

Equip: AQUAS i un equip multidisciplinari d’investigadors, inclòs un equip del Laboratori de Disseny de la Conducta.

 

 
 
HABEATS (2019 – 2020)

Finançament: Contracte d’investigació.

Objectiu: Ajudar als dissenyadors d’una aplicació mòbil destinada a ajudar els pacients a deixar el tabac i l’alcohol abans de la cirurgia de maluc, per augmentar l’adherència tant a l’aplicació com a les intervencions psicològiques.

Equip: Manuel Armayones (IP), Antoni Baena, Marina Bosque (Estudis de la Salut), Beni Gómez-Zúñiga, Eulàlia Hernández  i Modesta Pousada (Estudis de PSicologia i Ciències de l’Educació).

 
Learn: Cap a un model educatiu per a l’aprenentatge permanent (2018 – 2020)

Finançament: Universitat Oberta de Catalunya (Elearn Center).

Objectiu: Crear un model que faciliti l’aprenentatge al llarg de la vida en un context d’aprenentatge a distància incorporant el disseny de conductes en diferents etapes.

Equip: Josep Maria Batalla Busquets, Jordi Conesa i Caralt, Montserrat García Alsina, Beni Gómez-Zúñiga, María Jesús Martínez Argüelles i Enric Mor Pera (UOC).

 

Botter: Un robot personal per a nous estudiants de la UOC (2016 – 2020)

Finançament: Universitat Oberta de Catalunya (Elearn Center).

Objectiu: Fer el procés de formació més dinàmic, millorar el suport i promoure i incorporar estratègies específiques al compromís dels estudiants des d’una perspectiva conductual.

Equip: Beni Gómez-Zúñiga, Manuel Armayones, Modesta Pousada, Eulàlia Hernández, Santi Caballé, Jordi Conesa i Francesc Santanach (UOC).

(Visited 56 times, 1 visits today)