Behavioural Design Lab

Xarxes Socials i Malalties Cròniques i Minoritàries

Aquesta línia té com a objectiu analitzar l’ús de les xarxes socials en l’àmbit del dolor crònic, les malalties rares i la discapacitat, tant per part de pacients com de familiars i professionals.

 

Projectes

MOMENT: Metàfores del trastorn mental greu. Anàlisi del discurs de persones afectades i professionals de la salut mental (2018-2021)

Finançament: Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat d’Espanya, Programa Nacional per a la Investigació,  Desenvolupament i Innovació enfocats als reptes de la societat  (FFI2017-86969-R).

Objectiu: Transferència de coneixements lingüístics a l’àmbit de la salut mental, així com als àmbits de l’atenció, la salut i la política social. http://blogs.uoc.edu/mentalhealthmetaphors/

Equip: Marta Coll-Florit (PI) (Grial-UOC), Salvador Climent (Grial-UOC), Eulàlia Hernández (PSiNET), Asun Pié (CareNet-UOC), Martín Correa-Urquiza (URV).

 

JUNTS. Superació de barreres i promoció de l’alfabetització sociosanitària: dificultats d’intervenció per comprendre la informació i la documentació dirigida a famílies de nens afectats per malalties rares  (2016-2018)

Finançament: Recercaixa (215ACUP 00187).

Objectiu: Identificació de problemes de comunicació que dificulten la comprensió de la informació mèdica dirigida a famílies de nens amb malalties rares. Desenvolupament de protocols i suport tecnològic per afavorir l’alfabetització en salut.  https://portal.upf.edu/web/medicina_comunicacio

Equip: Manuel Armayones (PI) (PSiNET UOC) i Rosa Estopà (PI)(UPF), Modesta Pousada i Beni Gómez-Zúñiga (PSiNET) i Grup IULATerm UPF.

 

EPACIBARD METHODOLOGY. Epacients que produeixen intel.ligència col.laborativa en l’àrea de les malaties rares (2013-2014)

Finançament: Crowdfounding.

Objectiu: Creació d’un model conceptual d’investigació participativa que actui com a catalitzador de la investigació biomèdica, psicològica i social en l’àmbit de les malalties rares.

Equip: Manuel Armayones (PI) (PSiNET), Beni Gómez-Zúñiga i Modesta Pousada (PSiNET), Javier de la Fuente (UB), Gerardo Ontiveros, Mercedes Serrano i Begonya Nafría (Hospital Sant Joan de Déu, Bcn).

 
APTIC. Organitzacions de pacients i TIC (2008-2014)

Finançament: (IN3-UOC  i Funcació TICSalut).

Objectiu: Anàlisi de les necessitats de les organitzacions de pacients pel que fa a les eines TIC i la creació d’una xarxa social (APTIC) com a resposta.

Equip: Manuel Armayones (PI) i Eulàlia Hernández (PI) (PSiNET), Beni Gómez-Zúñiga i Noemí Guillamón (PSiNET), Gerardo Ontiveros, Carlos Sánchez-Bocanegra (Junta de Andalucía), Anna Bosque i Begonya Nafría (Hospital Sant Joan de Déu, Bcn).

(Visited 9 times, 1 visits today)