Behavioural Design Lab

Alfabetització per a la salut

Des de la promoció de la salut, pretenem analitzar i contribuir al disseny d’eines i intervencions que millorin l’alfabetització per a la salut de les persones en diferents moments del cicle vital i condicions de salut. Això implica treballar amb la ciutadania i amb els professionals els coneixements, competències i disseny de serveis per facilitar una millor resposta a les demandes de la salut en el context actual. 

Projectes

eHealthLit4Teen. Ecologies d’aprenentatge en salut mental en adolescents de Barcelona. Continguts i formats de comunicació a través de xarxes socials (2022-2025). WEB

⇒ Vegeu l’àrea d’Adolescents i TIC

 
Consultoria per al projecte COMPDIG Salut. Competències digitals dels professionals de la salut a Catalunya. (2020-2021) 

Finançament: Fundació TICSalutSocial

Objectiu: Servei de consultoria per a la definició d’un model d’avaluació i acreditació de competències TIC específiques per salut pe als professionals de la salut de Catalunya

Equip: Teresa Romeu (IP) i Montse Guitert (edul@b, UOC), Eulàlia Hernández (PSiNET), i Francesc Saigí (I2TIC –UOC).

 

Traducció, adaptació i validació del qüestionari eHLQ (Understanding eHealth and Healthcare Questionnaire) al castellà i català. (2020-2021) 

Finançament: UOC eHealth Center

Objectiu: Disposar d’una eina validada en castellà i català per a avaluar l’alfabetització per a la salut digital, que permeti obtenir informació per dissenyar intervencions adequades per a millorar-la.

Equip: Eulàlia Hernández (PI) (PSiNET), Ignacio del Arco i Noemí Robles (eHC), i David Cullen (UOC servei lingüístic).

 
MOOC. Alfabetització per a la salut. Propostes i idees per a cuidar i cuidar-nos. (2020)

Finançament: UOC (Estudis de Psicologia i Educació, Estudis de Ciències de la Salut i  eHealth Center).

Objectiu: Generar un marc de discussió i col.laboració sobre l’alfabetizació per a la salut i visibilitzar projectes i recursos disponibles.  http://t.ly/K7g2  http://t.ly/K7g2

Equip: Eulàlia Hernández i Manuel Armayones (PSiNET), i Antoni Baena,  UOC; Mònica Fernández (Consorci Hospitalari de Catalunya), i Daria Roca (Hospital Clínic de Barcelona).

 

Desenvolupament i efectivitat d’una intervenció d’mHealth en la millora de l’Alfabetització en Salut i autogestió del pacient pluripatològic amb insuficiència cardíaca: un assaig controlat aleatoritzat (2019-2022)

Finançament: Instituto de Investigación e Innovación de Cádiz, INiBICA. LI19/20IN-CO19.

Objectiu: Avaluar l’eficàcia d’una intervenció mHealth vs la pràctica clínica habitual, per millorar l’alfabetització per a la salut i l’autogestió del pacient pluripatològic amb insuficiència cardíaca i necessitats complexes de salut. 

Equip:  Pilar Bas i Martina Fernández (IPs) (Universidad de Cádiz) i 30 professionals i investigadors de la Universidad de Cádiz, Servicio Andaluz de Salud (SAS), Fundación canaria de investigación en salud (FUNCANIS),  i des de la UOC Eulàlia Hernández (PSiNET) i Ignacio del Arco (eHC).

 

“Converses per a la salut”: tallers pràctics de comunicació entre pacients i professionals de la salut (2019 – 2020)

Finançament: UOC eHealth Center

Objectiu: Compartir informació, tècniques i recursos per a millorar la comunicació entre pacients i professionals. https://t.ly/6CYD

Team: Red Española de Alfabetización para la salud: Ignacio del Arco (UOC) i Eulàlia Hernández (PSiNET) (UOC eHC); María Falcón (UMurcia); Pilar Bas i Martina Fernández (UCádiz), Dolors Juvinyà i M Rosa Soler (UGirona), Alezandra Torres (Fundación canaria de investigación en salud FUNCANIS), i Mònica Fernández (Consorci Hospitalari de Catalunya)

(Visited 7 times, 1 visits today)