Alfabetització per a la salut mental dels adolescents a través de les xarxes socials

Descripció

El projecte eHealthLit4Teen té com a objectiu analitzar els processos d’alfabetització i les dinàmiques de comunicació digital sobre continguts de salut mental i emocional a les xarxes socials que tenen els adolescents de Barcelona. I un cop feta aquesta anàlisi, proposar una intervenció per a l’alfabetització per a la salut mental i emocional a través dels centres d’educació secundària.  En definitiva, pretén que els adolescents de l’ESO trobin els recursos sobre salut mental i emocional que necessiten.     

OBJECTIUS ESPECÍFICS:Puzle amb els elements clau del projecte eHealthLit4teen: Adolescents, Xarxes Socials, Alfabetització per a la salut i Salut Mental.

  1. Analitzar les ecologies d’aprenentatge per a la salut mental en la comunitat educativa dels adolescents de l’ESO. 
  2. Analitzar els mecanismes de viralitat de continguts a les xarxes socials segons el to dels missatges, les temàtiques abordades, els formats, els canals, etc. des de la perspectiva de l’alfabetització per a la salut mental adolescent. 
  3. Dissenyar una intervenció d’alfabetització per a la salut mental basada en els interessos dels adolescents, les característiques de la comunicació a les xarxes socials i els mecanismes de viralitat.
  4. Fer un estudi preliminar pel que fa a la comprensió, acceptació i percepció de la utilitat de la intervenció per a l’alfabetització per a la salut mental a les xarxes socials. 
  5. Difondre i transferir els resultats a la comunitat educativa, la comunitat científica i la societat en general.

 

EQUIP DE RECERCA MULTIDISCIPLINARI

L’equip multidisciplinari que porta a terme aquest projecte comparteixen una experiència extensiva en la promoció de la salut, la comunicació i en l’àmbit de les tecnologies digitals. Per tant, eHealthLit4Teen és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu mobilitzar coneixements combinats amb diversos camps científics que afronta un gran repte de la nostra societat: la promoció de la salut mental en adolescents a través de les xarxes socials. 

DURADA: 2022 – 2025

FINANÇAMENT: Proyecto PID2021-127129OB-I00 de investigación financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

 


Logo de la Universitat Oberta de CatalunyaLogo de Les Corts Centre d'Higiene Mental

(Visited 214 times, 1 visits today)