Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos

Mónica Cano Abadía

Mónica Cano Abadia és Doctora en Estudis Filosòfics per la Universitat de Saragossa amb una tesi doctoral sobre Judith Butler i les possibilitats de transformació social. A més, ha realitzat estudis avançats amb Rosi Braidotti a l’Escola d’Estiu Posthuman Ethics in the Anthropocene i al seminari Deleuze and Fascism (Universitat de Utrecth, Països Baixos), amb Judith Butler en el curs The Critique of Violence Now, i amb Achille Mbembe en el curs Life Futures de l’European Graduate School.

Ha estat becària postdoctoral al Centre d’Estudis Avançats de el Sud-est Europeu (Universitat de Rijeka, Croàcia) i en la Secció de Filosofia Política de l’Institut de Filosofia (Universitat de Graz, Àustria).
Ha escrit nombrosos articles d’investigació en els que entrellaça la perspectiva Butleriana amb els posthumanismos crítics i els nous materialismes feministes. Recentment, ha co-editat al número especial ” ‘Vulnerability’ in Contemporary Feminist Theory” de la revista Redescriptions amb Tuija Pulkkinen, i és una de les editores de el nombre “Feminist Responses to Populist Politics” a The European Journal of English Studies.

És una de les organitzadores de l’Seminari Internacional de Posthumanismos i Nous materialismes de la Universitat de Saragossa. Ha format part de el projecte de recerca Justícia, ciutadania i vulnerabilitat: Narratives de la precarietat i enfocaments interseccionals (Universitat de La Laguna).

Actualment dóna classes al Màster d’Estudis de Gènere (Universitat de Graz) i treballa com a experta en bioètica en la Infraestructura de Recerca BBMRI-ERIC (un biobanc de recursos biomèdics i biomoleculars). Com a part de BBMRI-ERIC, treballa en el projecte EOSC-Life, l’objectiu és crear un espai digital obert i col·laboratiu per a la investigació biològica i mèdica.

(Visited 13 times, 1 visits today)