Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos

Recerca

El grup de recerca MEDUSA – Gèneres en transició: masculinitats, afectes i  cossos (2021 SGR 00340) reuneix investigadorxs que fem recerca en el camp dels gèneres, les masculinitats, els afectes i els cossos des d’una perspectiva interdisciplinària que inclou l’antropologia, la sociologia, la psicologia social, la ciència política, la història de l’art i la filosofia. Té com a objectiu avançar en l’exploració d’aquests camps des d’una perspectiva social i humanista crítica amb l’objectiu d’analitzar les seves interseccions contemporànies i els seus efectes.

Des de perspectives teòriques i metodològiques innovadores com les epistemologies feministes (posthumanisme, nous materialismes i girs afectius) aspirem a explorar nous models conceptuals, heurístics i analítics que tinguin en compte teories no representacionals i que atenguin a la productivitat de les interseccions o assemblatges entre els gèneres, els afectes i els cossos. Volem avançar en la recerca teòrica i empírica impulsant una mirada crítica compromesa amb el món en el que som i encarada a la transferència del coneixement.

 

Activitat R&I

(Visited 32 times, 1 visits today)