Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos

Miquel Seguró Mendlewicz

 

Biografia:

Miquel Seguró Mendlewicz (mseguro@uoc.edu) és doctor en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, amb menció de Doctorat Europeu, i llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat estades de recerca predoctoral a la P. Università Gregoriana (Roma, 2008-2009) i a l’Albert-Ludwigs-Universität (Freiburg Im Breisgau, 2010), i estades de recerca post-doctoral a la Université Paris Descartes-Sorbonne (Paris, 2018)  i l’Università La Sapienza (Roma, 2019). Tanmateix, ha visitat amb regularitat la Universität Basel per a projectes concrets de recerca.

Després d’uns anys de recerca eminentment teòrica ha procurat concretar-la en accions de transferència de coneixement en el context de la docència i la filosofia pràctica, de manera que en l’actualitat el seu àmbit laboral i el de recerca es desenvolupen tant en el camp teòric (treballs de fonamentació metafísica, ètica i política) com en el pràctic (innovació docent, guies de bones pràctiques, marcs de presa de decisions, bioètica …).

Compagina l’activitat docent com a professor universitari (Universitat Oberta de Catalunya; Universitat Ramon Llull) i de recerca acadèmica amb l’edició científica a l’Editorial Herder, on hi dirigeix la revista Argumenta Philosophica. També és col·laborador habitual de “Aquí amb Josep Cuní” (SER Catalunya) i “Para todos la 2” (TVE), així com articulista en diferents diaris.

Webpage: https://www.miquelseguro.com/

 

Publicacions (des de 2017):

Llibres:

 • Seguró Mendlewicz, M. (2021). Vulnerabilidad. Herder Ed.

 • Seguró Mendlewicz, M. (2018). La vida también se piensa. Herder Ed. – ltalian translation: Anche la vita si pensa, Mimesis Ed., 2021.

 • Seguró Mendlewicz, M. (2018). En clau de procés. Herder Ed.

 • Seguró Mendlewicz, M. (2017). ¿Dónde vas Europa? Herder Ed. – 2 Ed. 2019.

Capítols de llibre:

 • Seguró Mendlewicz, M. (2020). Paradoxes del concepte ‘sobirania’. Eixamplar la democràcia (ed., Jordi Amat), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, pp. 191-194.

Articles:

 • Ethical experience and the idea of politics in Karl Jaspers  Miquel Seguró Mendlewicz  002552 – Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie – 0016-0725 2022 (en prensa)

 • La vida como proyecto y sentido  Guillem Turró Ortega; Miquel Seguró Mendlewicz  200244 – Pensamiento – 0031-4749 2021 vol. 76 núm. 291 pp.1121 pp. 1141

 • Europa, una xifra ètico-política (Karl Jaspers)  Miquel Seguró Medlewicz  200243 – Anuari de la Societat Catalana de Filosofia – 1130-4383 2020 XXX-XXXI   pp. 329 pp. 336

 • Sustainable ethical decision making
in groups: guidelines for operationalising
a proposal by Jürgen Habermas  Marc Correa Domènech, Miquel Seguró Mendlewicz  201578 – Ramon Llull Journal of Applied Ethics – 2013-8393 2019 1 10 pp. 37 pp. 59

 • Alienació i llibertat en temps convulsos  Miquel Seguró Mendlewicz  000078 – Qüestions de vida cristiana – 0214-7769 2018 261   pp. 29 pp. 42

 • Neotomismo trascendental y metafísica de la finitud. Analogía y pregunta por lo Absoluto  Miquel Seguró Mendlewicz  201839 – Gregorianum – 0017-4114 2017(3ert Trim) 98 3 pp. 569 pp. 589

 

Estades de recerca postdoctoral:

 • Sorbonne (Paris), 4 trimestre de 2018
 • Sapienza (Roma), 2 trimestre de 2019
(Visited 9 times, 1 visits today)