MEDUSA
Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes, Cossos i Tecnociència

Josep Martí Pérez

Josep Martí es va doctorar l’any 1985 a la Phi­lipps-Universität de Marburg (Alemanya) després d’haver cursat estudis d’antropologia cultural a Barcelona i Göttin­gen. Des de 1989 treballa com a investiga­dor a la Institu­ció Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investi­ga­cio­ns Científi­ques (Barcelona) on dirigeix projectes d’investigació de la seva especialitat. Al llarg de la seva carrera professional, els principals temes d’investigació s’han centrat en els àmbits de les noves significacions socials del patrimoni cultural intangible, identitats col·lectives i cultura (concretament etnicitat i multiculturalisme), antropolo­gia de la música, antropologia del cos y, més recentment, posthumanisme. Com a antropòleg ha realitzat treballs de camp en diferents països europeus, al Japó i a Guinea Equatorial.

Els resultats d’aquests treballs s’han donat a conèixer a través de diversos llibres, nombrosos articles publicats en revistes especia­litza­des i exposicions. Com a docent convidat, im­parteix regularment cursos de la seva especialitat en diverses universi­tats del país, especialment a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. Entre les seves darreres publicacions podem esmentar “Spirits that heal. The world of the spirits in today’s Equatorial Guinea”, Shaman 26/1-2, 2018, pp. 51-69; Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018 (editor amb S. Revilla); “Tecnologies del cos: les pràctiques de despigmentació de pell a Guinea Equatorial”, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 33, 2017, pp. 123-136; “Esfilagarsats i entortolligats: Una ullada als cossos des del posthumanisme”, Inmaterial 3, 2017, pp. 22-41; Cuerpos y agencia en la arena social, Madrid: CSIC, 2016 (Editor amb L. Porzio).

https://sites.google.com/view/josepmartipe/home

2021 El Acuario Humano. Una iniciación a la antropología, Balenya: Amazon, 2021, ISBN 9798700541312

2020 “Antropología del cuerpo: Modificaciones corporales y cambio social”, en: J. Aranzadi y Gonzalo Álvarez Chillida (eds.) Guinea Ecuatorial (des)conocida, Madrid: UNED (CEAH), Vol. II, 2020, pp. 389-412

2020 “Making bodies meaningful. The social presentation of the body”, en: Hala Alarashi, Rosa Maria Dessì (eds.), L’art du paraître apparences de l’humain, de la Préhistoire à nos jours, Nice: Éditions APDCA, 2020, pp. 35-45

2020 “カタルーニャの人間の塔における身体、感情、つながり” (Bodies, Emotion and Sociability in Catalan Human Towers), Waseda. Journal of Human Sciences 33/1 sup. 2020, pp.47-59 Translated by Hiroko Takenaka.

2018 “Spirits that heal. The world of the spirits in today’s Equatorial Guinea”, Shaman 26/1-2, pp. 51-69

2018 “Más allá de la representación: relacionalidad y afecto en las prácticas musicales”, en Ana María Botella Nicolás i Rosa Isusi-Fagoaga (coords), Músicas populares, sociedad y territorio Sinergias entre investigación y docencia, València: Universitat de València, pp. 23-40

2018 (Editor amb S. Revilla), Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

2018 “Not Without My Music: Music as a Social Fact”, en J. Martí i S. Revilla (eds.), Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 13-34

2018 “Introduction” (amb S. Revilla), en J. Martí i S. Revilla (eds.), Making Music, making Society, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pp. 1-12

2017 “Tecnologies del cos: les pràctiques de despigmentació de pell a Guinea

Equatorial”, Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 33, pp. 123-136

2017 Antropologia del cos, Materials de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona: FUOC • PID00248698

2017 “Esfilagarsats i entortolligats: Una ullada als cossos des del posthumanisme”, Inmaterial 3, pp. 22-41

2017 “Patrimoni immaterial: l’esmunyedissa lleugeresa d’una idea”, en: A. Ramis

Puig-gròs (ed.), El patrimoni immaterial Entre la revisió i la descoberta, Palma de Mallorca: CAGB, pp. 149-166 ISBN: 978-84-15029-73-1

2017 Recensió al llibre Drôles d’individus. De la singularité individuelle dans le Reste-du-monde (ed. Lozerand, Paris: Klincksieck, 2014), Cahiers d’Études africaines 225, pp. 198-200

J. Martí 2021 “Ésser esclau: algunes consideracions a tall de conclusió”, en F. Guillén i R. Salicrú (eds.), Ser y vivir esclavo, Norderstedt: Casa de Velázquez, pp. 241-252 ISBN 978849096311-1

J. Martí 2021 El Acuario Humano. Una iniciación a la antropología, Balenyà: Amazon KDP Publishing, ISBN 9798700541312

J. Martí i Mara Martinez 2021 Itinerarios posthumanistas, exposición virtual, CSIC/BAU, URL: https://posthuman.imf.csic.es/

J. Martí 2021 Natura i cultura: un entrellat que ve de lluny, Materials de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona: FUOC • PID_00281386

J. Martí 2021 Naturaleza y cultura: un entresijo que viene de lejos, Materials de la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona: FUOC • PID_00281389

 

(Visited 1 times, 1 visits today)