MEDUSA
Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes, Cossos i Tecnociència

Ester Conesa Carpintero

Ester Conesa és investigadora predoctoral FPI a l’IN3, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i es troba finalitzant la seva tesis en gènere, ciència i carreres acadèmiques. Prèviament ha treballat en gènere i tecnologia com a tècnica de suport a la recerca amb el grup JovenTIC a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i ha realitzat un Màster en Recerca en Psicologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les publicacions de la seva tesi versen sobre el nou management, la precarietat, els riscos psicosocials, la cultura de l’avaluació, el temps i l’ètica de la cura en el món acadèmic des d’una perspectiva feminista.

 

Publicacions des de 2017.

González, AM., Conesa E., Pons O., Tura, M. (2018) The Spanish Equality

Law and the Gender Balance in the Evaluation Committees: An Opportunity for Women’s Promotion in Higher Education. Higher Education Policy (online first), pp. 1 – 19: 07/08/2018. ISSN 0952-8733. DOI: 10.1057/s41307-018-0103-y (IF 0,727)

Conesa E., González Ramos, AM. (2018) “Accelerated Researchers: Psychosocial Risks in Gendered Institutions in Academia” Frontiers in Organizational Psychology (IF 2,323).

Conesa E., González Ramos, AM. (2018) “Neo-gerencialismo y austeridad en el contexto académico español y europeo. ¿Dos caras de la misma moneda?”. Política y Sociedad, 55(1), pp. 257-282. (Scopus, ESCI) http://dx.doi.org/10.5209/POSO.55883

Conesa, Ester (2018) “Academia acelerada, Slow Science y ética del cuidado” en Mujeres en la Ciencia contemporánea. La aguja y el camello, (dir). A.M. González, Icaria (SPI, ICEE 0,171).

Conesa, Ester (2017). (No) Time for Care and Responsibility. From neoliberal practices in academia to collective responsibility in times of crisis. “Teaching with Feminist Politics of Responsibility in Times of Crisis”, Eds. Beatriz Revelles Benavente y Ana M. González Ramos. Routledge (Book Citation Index in Web of Science)

Projectes des de 2017

2015 -2019 – Becaria FPI del projecte GENERA: Promoting a more inclusive and competitive knowledge economy (FEM2013-48225-C3-1-R), dir. Ana M. González Ramos. Ministerio de Economía y Competitividad. Doctorado de la Sociedad de la Información y la Comunicación. Universitat Oberta de Catalunya.

Altres

– ¿Es desinteresada la ciencia? Productividad, libertad de conocimiento y vida sostenible en la labor científica. Publicado en Foro científico (Política científica). Revista de divulgación científica Investigación y Ciencia, Mayo 2018, n. 500.

– How are academics’ lives sustained? Gender and the ethics of care in the neoliberal accelerated academy. Publicado en el blog de divulgación científica: LSE Impact Series. Accelerated Academy. – 27 de marzo de 2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)