Gèneres en Transició: Masculinitats, Afectes i Cossos

Agnès Vayreda

 

Biografia:

Agnès Vayreda (avayreda@uoc.edu) és professora agregada, directora del grau d’Humanitats des del 2014 de la Universitat Oberta de Catalunya. Representant de la UOC en la Comissió dona i ciència al Consell Interuniversitari de Catalunya (2006_2013) i Delegada de la rectora en el tema de la igualtat por raó del sexe (2010-2013).Destaco dues línies de recerca vinculades al grup de recerca MEDUSA. Una de metodològica: l’anàlisi del discurs com a instrument d’anàlisi crítica dels discursos socials que té com a objectiu principal vincular allò lingüístic amb allò individual i històric i social-estructural, de mesclar l’anàlisi i la denuncia. Una segona vinculada a l’estudi i exploració de les relacions de gènere en el context de la ciència amb l’objectiu de denunciar la reproducció de formes de violència estructural específiques de la racionalitat neoliberal.

 

Publicacions (des de 2017):

  • González, A., Conesa, E. & Vayreda, A. (2016). El impacto de las prácticas neo-gerencialistas en las trayectorias científicas de hombres y mujeres en tiempos de crisis. Investigaciones feministas. Vol.7 p. 67-87.
  • Vayreda, A; Conesa, E; Revellez, B & González, A. (2019). Subjectivation processes and gender in a neoliberal model of science in three Spanish research centers. Gender, work and organization.
  • Vayreda, A. (2021). Ensayo de una aproximación a la subjetividad desde una ontología relacional: el caso del ‘científico-empresario’. Martí & B. Enguix (eds.), Pensar la antropología en clave posthumanista. Editorial: Colección “Biblioteca de Antropología”, Madrid: CSIC.
(Visited 14 times, 1 visits today)