Blog del Màster d'Edició Digital

Olívia Gassol

Direcció acadèmica

olivia

Doctora en Filologia Catalana (UAB). És professora agregada dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC. També és directora del postgrau en Desenvolupament d’Aplicacions Educatives i del curs d’especialització en Edició i Correcció Avançades del Text.

Web personal − Email: ogassol@uoc.edu

(Visited 3 times, 1 visits today)