Blog del Màster d'Edició Digital

Josep M. Mestres

És doctor en lingüística per la Universitat Pompeu Fabra (2006) i corrector redactor del Parlament de Catalunya en excedència voluntària (1984-1991). Actualment és el cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut de l’Estudis Catalans (des del 1991). Ha publicat, juntament amb Josefina Guillén i Sànchez, el Diccionari d’abreviacions (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1a ed., 1992; 2a ed., 2001), i amb Joan Costa Carreras, Mireia Oliva i Fàbregas i Ricard Fité Labaila el Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos (Barcelona i Vic, Eumo i altres, 1a ed., 1995; 4a ed., 2009).

(Visited 9 times, 1 visits today)