Blog del Màster d'Edició Digital

Jaume Balmes

Professor col·laborador

Consultor intern en innovació i tecnologies editorials a Grupo Planeta, fundador de JALBOX Publishing Innovation i director del Congreso de la Edición Académica.

Twitter – Email: jabasi@uoc.edu

(Visited 6 times, 1 visits today)