Notícies

Satisfacció dels estudiants de Llengua i literatura catalanes DocènciaNotícies

Satisfacció dels estudiants de Llengua i literatura catalanes

D’acord amb l’enquesta de satisfacció amb l’acció formativa corresponent al primer semestre del curs 2011/2012, el de Llengua i literatura catalanes és el grau amb un índex de satisfacció general més alt de tota la[…]

Narcís Figueras, nou director del Patronat Francesc Eiximenis Notícies

Narcís Figueras, nou director del Patronat Francesc Eiximenis

El professor de Llengua i literatura catalanes de la UOC, Narcís Figueras, ha estat elegit nou director del Patronat Francesc Eiximenis, organisme autònom que té com a objectiu promocionar els estudis locals en l’àmbit territorial[…]