​I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació

13 de febrer de 2016

El passat desembre de 2015 a la Facultat de Filologia de la UB, va tenir lloc la I Jornada-taller sobre l’ensenyament de la pronunciació: Eines, recursos, estratègies i experiències en l’ensenyament del català. Una iniciativa impulsada pel Departament de Filologia Catalana de la UB, dirigida a logopedes, educadors i professionals de la llengua catalana interessats a adquirir i compartir coneixements relacionats amb la pronunciació de la llengua i l’ensenyament en aquest l’àmbit. 

La primera intervenció de la Jornada “Aprendre els sons del català per part de xinesos i àrabs” va anar a càrrec Sílvia Llach, professora de la UdG i col·laboradora docent del grau de Llengua i Literatura Catalanes UOC, juntament amb Anna Cutillas Romero, graduada nostra que va presentar la recerca del seu treball final de grau, un estudi sobre les dificultats d’estudiants de català de primera llengua xinesa i àrab. 

Podeu llegir la crònica de l’acte a Núvol:

“El primer, elaborat per Llach, és una proposta de guia per a professors de llengua en què es pretén predir, a partir d’inventaris fonològics, quins sons del català haurien de resultar més difícils per als estudiants no catalanoparlants segons la seva primera llengua. El segon, dut a terme per Cutillas, és un estudi de camp que analitza les dificultats d’estudiants de català de primera llengua àrab i xinesa. La comparació va posar de manifest que les prediccions fetes sobre bases teòriques no sempre s’ajusten a les dificultats reals dels aprenents, i va servir a les autores per defensar la tesi que l’ensenyament de la pronunciació no s’ha de focalitzar només en la producció de sons aïllats, sinó també en la percepció dels sons, en l’estructura sil·làbica de les llengües en qüestió, i en el context sociolingüístic de les diferents comunitats lingüístiques en relació amb el català.”

Continua llegint  | +  L’ensenyament de la pronunciació, una assignatura pendent

 
 
(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari