Recomanacions de lectures per Sant Jordi 2024

18/04/2024
diada de sant jordi

S’acosta Sant Jordi, una de les cites més esperades de l’any pels amants dels llibres i les roses. Amb motiu de l’efemèride, des dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, compartim 7 llibres relacionats amb els àmbits de coneixements dels Estudis i 2 novel·les negres. No te les perdis!

(clicant a cada portada podreu accedir a més informació sobre el llibre)

Perdonarás al asesino

Jordi Casajoana, Ed. Circulo Rojo (2023)

Primera novel·la de misteri d’aquest autor amb una trama judicial on curiosament res és el que sembla. Un home d’èxit assassinat. Un culpable. Una família rica i benestant. Un advocat jove i ambiciós. Una condemna. I un suïcidi. Les pàgines del llibre ens endinsen a poc a poc en un radical joc literari cap a una nova manera d’entendre l’advocacia i a un desafiament a l’hora d’abordar, analitzar i gestionar els conflictes. 

És una recomanació de Xavier Pastor, director de la Càtedra per a la Resolució de Conflictes, Mediació i Transformació Digital. “Molt recomanable lectura cap als amants del cinema clàssic americà i de la conflictologia”.

Jordi Casajoana, a més, és professor col·laborador del Màster de Conflictologia de la UOC.

La fiscalidad del trabajo a distancia

Irene Rovira Ferrer, Ed. Aranzi, 2023

L’obra se centra a analitzar la fiscalitat del treball a distància, destacant la necessitat d’adaptar el dret financer i tributari a aquesta nova realitat arran de la pandèmia de COVID-19. Examina les implicacions tributàries tant per als treballadors com per als ocupadors, identificant aspectes problemàtics i proposant reformes per garantir un compliment adequat de les obligacions fiscals.

Una recomanació d’Irene Rovira, directora de la Revista IDP.

Inteligencia artificial y neuroderechos: la protección del yo inconsciente de la persona

Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, Ed. Aranzi (2023)

La intel·ligència artificial i les neurotecnologies estan permetent el coneixement del sistema neuronal profund. Aquest avanç prodigiós de la tècnica, fins i tot, està permetent desxifrar alguns paràmetres de la ment inconscient i, com es desprèn de l’art. 5 de la Proposta de Llei d’Intel·ligència Artificial, el condicionament subliminal ha deixat de ser una quimera. A partir d’aquest punt de partida, el propòsit d’aquest llibre és analitzar l’abast d’aquesta amenaça i sondejar la necessitat de crear un nou estatut jurídic que contingui aquestes intromissions.

Una recomanació d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

El derecho a la salud y la Seguridad Social

Mònica Ricou Casal, Ed. Bomarzo (2023)

La monografia pretén donar llum a l’entramat legal sobre la protecció de la salut en la normativa de la Seguretat Social. Es posa l’accent en clarificar quan estem davant d’un accident de treball, una malaltia professional o d’una malaltia de treball. Convé partir del fet que la protecció de l’assistència sanitària és una de les branques del sistema de la Seguretat Social. Suposa un repte per a un treball de recerca atesa la necessitat urgent que té la protecció a la salut i la salut laboral d’adaptar-se a les noves realitats laborals, les noves tecnologies i la tasca imprescindible de visibilitzar els riscos psicosocials i la perspectiva de gènere.

És una recomanació de Mònica Ricou Casal, professora de Dret Laboral i Seguretat Social.

Constitutional Law and Politics of Secession

Antoni Abat i Ninet, Ed. Routledge (2023)

En aquesta rellevant i recent obra col·lectiva hi participen autors de renom com ara Sanford Levinson, Maja Sahadžić, Giuseppe Martinico, Erika Arban, Zoran Oklopcic i Catarina Santos Botelho. Cal destacar un capítol del prestigiós Mark Tushnet, professor emèrit de dret constitucional a la Universitat Harvard, el qual precisament va venir a presentar a la UOC.

És una recomanació de Pau Bossacoma Busquets, professor de Dret Públic.

Inteligencia artificial y sector público. Retos, límites y medios

Eduardo Gamero Casado (dir.), Francisco Pérez Guerrero (coord.). Ed. Tirant lo Blanch, 2023.

El llibre analitza els reptes per l’Administració pública que pot plantejar l’ús de la intel·ligència artificial, examina els límits als quals s’ha de sotmetre quan és utilitzada en l’exercici de potestats públiques i identifica també els mitjans necessaris per a avançar en la transformació digital de l’Administració pública a través de la intel·ligència artificial. 

El llibre està escrit pels principals especialistes a Espanya sobre la regulació de l’ús de la intel·ligència artificial a l’Administració pública sota la direcció del professor Eduardo Gamero.

Una recomanació d’Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu. “El recomano perquè és un llibre que fa una anàlisi transversal de l’impacte de l’ús de la intel·ligència artificial a l’Administració Pública i de com el Dret administratiu pot fomentar i també fer front als reptes que pot generar”.

Los entes locales en la acción climática global. Responsabilidades, retos y perspectivas jurídicas

Laura Presicce, Ed. Tirant lo Blanch (2023)

El canvi climàtic és un desafiament global que exigeix l’acció i la corresponsabilització de tots els actors tant privats com institucionals, entre ells els ens locals. L’obra busca analitzar l’efectivitat de la integració dels ens locals a la governança climàtica global i el marge d’actuació dels governs locals espanyols en el marc de les seves competències politicoadministratives.

Una recomanació de Laura Presicce, professora de Dret Administratiu.

Innovaciones jurídicas en materia de gasto e ingreso público frente al desafío de la despoblación

María del Mar Soto Moya (dir.), J.F. Sedeño López (coord.), Ed. Atelier (2024)

L’estudi examina el desafiament de la despoblació a Espanya i proposa accions en àrees legals i literàries per abordar-lo. Destaca la digitalització, la participació ciutadana i mesures tributàries com a solucions clau.

El professor Benja Anglès recomana aquest llibre, on participa amb el capítol “Los impuestos municipales como medio de fomento de la actividad local y contra la despoblación”. En tractar-se d’una qüestió complexa, requereix visions i tractaments multifactors i, en aquest sentit, els tributs i la despesa pública també poden coadjuvar en el plantejament i aplicació de solucions per combatre la despoblació dels territoris.

Los valientes están solos

Roberto Saviano, Ed. Anagrama (2023)

Finalment, una recomanació dels estudis de Criminologia: “Per a tots els interessats en la màfia siciliana, aquest llibre és una biografia narrada de la vida del jutge Giovanni Falcone i de totes les pressions que va trobar per a poder exercir la seva lluita contra l’organització criminal en els anys de sang”.

Bona diada de Sant Jordi i bona lectura!

(Visited 73 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari