Turisme accessible a Girona

27/09/2016

TURISME. A 27 de Setembre de 2016.


Coincidint amb el dia Internacional de Turisme, que aquest any l’Organització Mundial del Turisme dedica al Turisme per a Tothom, presentem el TFM de la Carlota Saez que centra la seva recerca aplicada en aquesta temàtica i des d’una perspectiva inclusiva i innovadora. Aquest TFM va ser avaluat amb la màxima nota i ha estat becat per la Direcció General de Turisme. Felicitats!


Dins els estudis de màster de Turisme sostenible i TIC’s a la UOC, he tingut l’oportunitat de desenvolupar el meu TFM amb una proposta de la direcció de l’Oficina de Turisme (OT) de Girona, becada per al Direcció General de Turisme de la Generalitat: L’accessibilitat de la destinació turística per al col·lectiu de persones amb diversitat funcional derivada de la seva capacitat cognitiva (DFC).

Un tema que m’interessava força, degut a la relació que hi ha entre un món que m’és molt conegut per haver-hi treballat molts anys (el de les persones amb DFC), i el turisme sostenible que entre d’altres qüestions, i dins l’àmbit de sostenibilitat social i cultural, treballa per tal que el turisme sigui inclusiu, TURISME PER A TOTHOM.

Tots sabem que ja fa uns anys la societat va adquirint consciència de la necessitat de canviar el model de consum que ha imperat en els últims temps. Els nous paradigmes, que defensen la creació d’un món sostenible en les seves tres vessants: ecològic, socio/cultural i econòmic, abasten tots els entorns i prenen força en els diferents àmbits. El turisme és una activitat humana reconeguda com a dret, que està creixent exponencialment. Els gestors del turisme tant públics com privats, tenen l’obligació d’adoptar totes les mesures possibles per que el turisme sigui una activitat sostenible. Els consumidors de turisme tenen el dret i el deure de demanar productes i destinacions sostenibles.

Aquest projecte ha volgut oferir propostes a un col·lectiu que m’he adonat, (per el que ha pogut copsar durant l’elaboració del treball) és el gran desconegut i oblidat de totes les actuacions que s’estan duent a terme en quant a accessibilitat i inclusió en el sector turístic, a Catalunya.

accessibilitat turismeL’objectiu que m’he proposat ha estat: elaborar una bateria d’indicadors que ajudessin a determinar si els productes, objectes, serveis turístics de les destinacions i en definitiva les mateixes destinacions, eren accessibles. He volgut oferir una eina de treball aplicable a tots els esglaons de l’activitat turística i aplicable a totes les destinacions. La hipòtesi inicial ha servit per avaluar la funcionalitat dels indicadors: “aplicant els indicadors a dues rutes de la destinació, es podrà fer una avaluació d’accessibilitat i proposar les accions necessàries per fer-les accessibles”. Les dues rutes ja eren accessibles per a d’altres col·lectius per a oferir un producte inclusiu. Les TIC’s han estat una eina clau per facilitar les propostes d’accessibilitat.

Els marcs de referència que han marcat la meva feina, han estat: el Disseny Universal, La Convenció de Drets de les persones amb diversitat funcional, les diferents actuacions i orientacions de l’Organització Mundial del Turisme i les lleis d’accessibilitat tant Europees, com Nacionals i Catalanes.

Després d’un treball de recerca qualitativa per recollir les opinions i informació de totes les parts implicades:

  • sector turístic,
  • administració,
  • persones amb DFC,
  • professionals que treballen en l’àmbit de la diversitat funcional, el lleure i el turisme.

I a partir d’aquí detectar les necessitats en quant a accessibilitat, utilitzant també la meva experiència prèvia, he elaborat la bateria d’indicadors. Posteriorment he estudiat l’accessibilitat de les dues rutes turístiques de la ciutat amb els indicadors com a eina de treball i he proposat els canvis necessaris per tal que aquestes dues rutes siguin accessibles per a les persones amb DFC. Aquestes rutes ja eren accessibles per a persones amb diversitat funcional derivada de la seva capacitat auditiva i visual a més de per a persones amb DF física i de moviment, per tant amb la meva proposta es podrien considerar Rutes Inclusives. Així s’ha validat la meva hipòtesi inicial, determinant que els indicadors eren una eina útil per a avaluar l’accessibilitat d’espais turístics i adoptar les actuacions necessàries per a fer-los accessibles.

La premissa d’aquest treball ha estat que: hi ha una diferència intrínseca en cada persona, que pot ser més o menys limitant, depenent del seu entorn i que el canvi de l’entorn farà desaparèixer gran part d’aquestes limitacions. Les persones som totes diferents i aquesta és la nostra riquesa com a societat. Les diferències no han de generar exclusió si no enriquir la realitat social i a cada un dels individus que la conformen. Al final, amb aquest treball, el què he volgut, és donar un pas més cap a un TURISME PER A TOTHOM.


(Visited 111 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari