Tres reptes per a la igualtat de gènere en l’Economia i l’Empresa

04/03/2020
economia_dones directives

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona d’aquest any hem preguntat a professores i investigadores dels Estudis d’Economia i Empresa quins són els tres reptes principals per a la igualtat de gènere en el seu àmbit d’estudi.

Tot i els nombrosos avanços en aquestes disciplines, encara estem lluny de situar-nos en la plena igualtat entre dones i homes. Per això, des de la perspectiva feminista dels nostres Estudis, posem focus als obstacles que encara queden per superar en matèria d’igualtat.

1. Més dones en posicions directives

economia_dones directives

La primera barrera assenyalada per les dones en l’àmbit de l’Economia i l’Empresa és la dificultat per conciliar la carrera professional amb l’atenció a les responsabilitats familiars. Si bé totes les persones amb càrrecs directius s’enfronten a certes dificultats a causa de la seva posició, les dones directives es troben sovint que han de superar obstacles addicionals i únics a causa del seu gènere. Per exemple, la maternitat segueix essent considerada com una important barrera per al progrés de les dones cap a posicions de direcció. 

Així doncs, és necessari intensificar l’aplicació de mesures en matèria d’igualtat de gènere que permetin “assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública”, tal com es recull en el 5è Objectiu de Desenvolupament Sostenible per a l’Agenda 2030.

En aquest sentit, facilitar la flexibilitat laboral és vital per compaginar la vida personal amb la professional i, mentre es mantinguin models massa rígids, serà difícil avançar en aquest aspecte. També, aconseguir una major corresponsabilitat a la llar és un factor decisiu per veure més dones ocupant llocs de responsabilitat, dirigint companyies o formant part de consells d’administració. 

2. Igualtat de gènere professional

economia2_igualtat

En l’empresa, la igualtat de gènere és la igualtat d’accés i participació dels treballadors i treballadores a oportunitats professionals i recursos de l’empresa. Això inclou oferir igualtat de possibilitats de promoció, augments de sou i inclusió en els processos de presa de decisions. 

Un bon exemple de bones pràctiques en matèria d’igualtat a les empreses i organitzacions podria ser la introducció de la transparència salarial, la desestigmatització del treball a temps parcial i flexible, eliminar elements que introdueixin biaixos de gènere i estereotips en els procediments i criteris de selecció i promoció de personal o fomentar la posada en marxa de Plans d’Igualtat. 

Tant empresaris com empleats poden beneficiar-se de la introducció de polítiques i pràctiques favorables a la igualtat de gènere, en matèria de drets i oportunitats, com ara una reducció de l’absentisme, una millor productivitat, unes millors condicions de contractació i promoció professional i una major satisfacció personal.

3. Eliminar els estereotips i promoure la diversitat de gènere

economia3_estereotips

Els estereotips són un dels majors obstacles per a les dones en llocs de lideratge, ja que els trets femenins estereotipats s’avaluen de manera menys favorable que els trets masculins estereotipats. Crear les condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats superant barreres i restriccions per aconseguir un canvi en la cultura organitzacional no s’ha de considerar només per un principi de justícia i igualtat, sinó que també cal recordar que més diversitat significa avenços en talent, innovació, lideratge i, per descomptat, rendibilitat.

Dins dels processos de decisió, a més, cal integrar la visió de gènere, sobretot, en les decisions que fan referència al desenvolupament, reconeixement i progressió professional en el si de l’organització

Aquests tres reptes s’han elaborat amb la participació de les professores i investigadores dels estudis d’Economia i Empresa: Elisabet Ruiz Dotras, Eva Rimbau-Gilabert, Laura Lamolla i Maria Jesús Martínez Argüelles

(Visited 72 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari