capcalera-grafic
Blog dels Estudis d'Economia i Empresa

QUI SOM?

Els Estudis d’Economia i Empresa de la UOC treballen per esdevenir el referent en línia, local i global, en el desenvolupament de les persones al llarg de la vida.

En un context de canvi marcat per la gobalització i els efectes de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, els programes dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC contribueixen al desenvolupament de les competències de les persones, necessàries per a exercir el rol transformador i de compromís social que necessiten els professionals de les empreses i organitzacions, per adaptar-se als nous reptes que planteja l’entorn.

Dins de l’oferta dels programes d’Economia i Empresa, podem distingir:

  • Els programes oficials de Grau, en els àmbits de l’Administració i Direcció d’Empreses, l’Economia, el Màrqueting i Investigació de Mercats, les Relacions Laborals i Ocupació, i el Turisme.
  • Els programes de Màsters i Postgraus, oficials o propis, que ofereixen una formació especialitzada en les diferents àrees de valor de les organitzacions i també del sector turístic
  • Els programes Executive Education, dirigits a professionals amb orientació o experiència en la direcció i gestió d’empreses i organitzacions.

Els Estudis d’Economia i Empresa s’han adherit als 6 principis PRME (Principle for Responsible Management Education) de les Nacions Unides, per a la transmissió dels valors del Management Responsable des de l’àmbit educatio de les Escoles de Negoci.

Els programes de turisme han obtingut la certficació TEDQUAL, que atorga la Organització Mundial del Turisme (UNWTO).

L’acompliment de la nostra missió garanteix el compromís i la il·lusió d’un equip de persones que posem al servei de l’estudiant i la societat una activitat desenvolupada amb rigor, en recerca, docència i innovació, que permet la millora contínua de la nostra tasca.Los Estudios de Economía y Empresa de la UOC trabajan para convertirse en el referente en línea, local y global, en el desarrollo de las personas a lo largo de la vida.

En un contexto cambiante marcado por la globalización y los efectos del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, los programas de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC contribuyen al desarrollo de las competencias de las personas, necesarias para ejercer el rol transformador y de compromiso social que necesitan los profesionales de las empresas y las organizaciones para adaptarse a los nuevos retos que plantea el entorno.

Dentro de la oferta formativa de los programas de Economía y Empresa, podemos distinguir:

  • Los programas oficiales de Grado, en los ámbitos de la Administración y Direcció de Empresas, la Economía, el Márqueting e Investigación de Mercados, las Relaciones Laborales y Ocupación, y el Turismo.
  • Los programas de Másteres y Posgrados, oficiales o propios, que ofrecen una formación especializada en las diferentes áreas de valor de las organizaciones y también del sector turístico.
  • Los programas Executive Education, dirigidos a profesionales con orientación o experiencia en la dirección y gestión de empresas y organizaciones.

Los Estudios de Economía y Empresa se han adherido a los 6 principios PRME (Principle for Responsible Management Education) de las Naciones Unidas, para la transmisión de los valores del Management Responsable des del ámbito educativo de las Escuelas de Negocio.

Los programas de turismo han obtenido la certficación TEDQUAL, que otorga la Organización Mundial del Turismo (UNWTO).

El cumplimiento de nuestra misión lo garantiza el compromiso y la ilusión de un equipo de personas que ponemos al servicio del estudiante y la sociedad una rigurosa actividad, de investigación, docencia e innovación, que permite la mejora continua de nuestra tarea.

(Visited 483 times, 1 visits today)