La desconnexió digital, un repte impossible per al teletreball?

La desconnexió digital, un repte impossible per al teletreball? Prevenció de Riscos Laborals (PRL) i Responsabilitat Social (RS)SEMINARI WEB

La desconnexió digital, un repte impossible per al teletreball?

La desconnexió digital és un dret al qual tothom concedeix una gran importància, però que encara no està definit en alguns dels aspectes més bàsics.

Transmissió del risc i contagi financer entre els mercats de deute corporatius i sobirans a Amèrica Llatina ECONOMIA

Transmissió del risc i contagi financer entre els mercats de deute corporatius i sobirans a Amèrica Llatina

Un estudi confirma la presència de relacions bidireccionals entre els mercats de deute públic i privat, cosa que pot arribar a convertir-se en una font de vulnerabilitat financera per a Amèrica Llatina,

Accions, bitcoin i altres criptoactius, què hi ha darrere de tot això? Per què es van desplomar alhora? ECONOMIA

Accions, bitcoin i altres criptoactius, què hi ha darrere de tot això? Per què es van desplomar alhora?

Quina és la diferència entre criptos i tokens? Com funciona el mercat dels criptoactius? Què va passar amb Luna i la seva stablecoin?

La subvenció de 20 cèntims per litre als combustibles: un fracàs anticipat per la teoria econòmica ECONOMIA

La subvenció de 20 cèntims per litre als combustibles: un fracàs anticipat per la teoria econòmica

Un oligopoli de l’oferta amb pràctiques col·lusòries i una demanda més inelàstica que l’oferta eren els ingredients perfectes perquè la subvenció al carburant estigués abocada al fracàs.

Els diners són tecnologia, confiança… i política ECONOMIA

Els diners són tecnologia, confiança… i política

Les criptomonedes s’aprofiten de la tecnologia per introduir un nou element d’especulació i enriquiment ràpid però també d’incertesa, risc i inestabilitat pel conjunt del sistema.