Les PIMEs, motor de creixement a Europa

28 juny, 2019

Després de més de 30 anys de conviure amb PIMEs, l’editora de continguts dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC , em fa saber que el dia 27 de juny, és el Dia Mundial de la PIME. Sempre he pensat que si necessites que t’assignin un Dia Mundial, és que alguna cosa no va bé; és com quan et donen un reconeixement quan estàs a punt de morir …

Però la curiositat em pot, i vaig a la pàgina web de Nacions Unides, on apunta el següent:

“Desde 2017, los pequeños y medianos empresarios poseen su merecido día mundial en reconocimiento a su labor en las economías locales y globales. Estas empresas, que cuentan con un número reducido de trabajadores (generalmente, menos de 250 personas) y un moderado volumen de facturación, son la espina dorsal de la mayoría de las economías del mundo y desempeñan un papel fundamental en los países en desarrollo.

Según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más del 90 por ciento del total de empresas, generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y son responsables del 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial.

La Asamblea General, reconociendo la importancia de estas compañías, decidió declarar el 27 de junio el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas para concienciar acerca de su contribución al desarrollo sostenible.”

I si, la veritat és que són molt importants en la configuració del teixit empresarial – social mundial.

Les petites i mitjanes empreses són majoria a Europa

Si ens centrem en l’àmbit europeu (amb dades de l’any 2017), es confirma que són el motor de creixement d’Europa. De fet el 99% de les empreses a Europa, són PIMEs. Això vol dir que pràcticament 23 milions d’empreses PIMEs ocupen a més de 90 milions de persones i contribueixen en més 3,9 bilions d’euros al PIB .

Donada la seva importància a Europa, el Parlament Europeu impulsa un conjunt de mesures per crear les condicions de competència equitativa per a les PIMEs de la Unió Europea amb l’objectiu de millorar l’entorn administratiu i legal perquè puguin desenvolupar el seu potencial de creixement i de creació d’ocupació. Entre aquestes mesures hi ha l’impuls del microcrèdit i la simplificació dels procediments amb l’objectiu de reduir costos.

Això em fa agafar l’informe del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Cifras Pyme 2019), i constato la idea que jo tenia (per experiència) de la fotografia de les empreses de l’estat espanyol:

I és que el 93,78% de les empreses de l’estat espanyol tenen menys de 10 treballadors, i més de la meitat d’aquestes només tenen un treballador.

De fet amb el pas del temps ha canviat ben poca cosa. Els autònoms i les micro empreses són les que inunden el nostre teixit empresarial, i són un motor per a l’economia.

Seguin amb el mateix document del Ministeri, també es veu que aquestes micro empreses, donen feina al 31,80% (5.012.473 treballadors) del total de treballadors inscrits a la Seguretat Social (15.762.686). Si ens fixem en l’ocupació que generen les PIMEs, el percentatge es situa en 66,04% (10.410.325 treballadors).

Aquestes PIMEs representen el 65% del PIB de l’Estat Espanyol. En aquest punt superen en quinze punts la mitjana mundial

Si ens disposem ara a prendre consciència de la situació d’aquest tipus d’empreses a l’estat espanyol respecte d’Europa, ens és útil aquest gràfic extret de El Blog Salmón, en que compara les xifres de l’Estat Espanyol i diversos països d’Europa en dos períodes 2008 i 2017:

Font. Círculo Empresarios segons estimacions EUROSTAT

Ens permet veure que la distribució d’aquest tipus d’empreses és molt similar a tot Europa, deixant en un nombre “residual” les empreses amb més de 250 treballadors. És a dir, les grans empreses. De fet, a tots aquest països predominen clarament les empreses amb menys de 50 treballadors (arribant a percentatges superiors al 97 % del total de les empreses).

També a nivell europeu la contribució que fan les PIMEs al PIB es situa per sobre del 60%, i ocupen el 66,9% de la població.

L’estat de les PIMEs a Catalunya

Si ara ens focalitzem en el cas de Catalunya, s’observa que (MEIC 2018):

Per tant una fotografia molt semblant a la de l’estat Espanyol, i al conjunt d’Europa en relació a la distribució de les empreses en funció de la seva grandària. En relació a l’ocupació, les PIMEs a Catalunya ocupen el 69,9% de la població (PIMEC). I suposen gairebé un 60% del PIB català.

Per tant ens trobem dades similars d’aquest tipus d’empreses a Catalunya, l’Estat Espanyol, Europa i al món.

Llavors, perquè s’ha de celebrar un dia específic per a la PIME? La meva explicació passa pel seu poc pes en les institucions, i per tant la seva feble influència en la presa de decisions a l’hora establir les regles de joc. Aquesta infra representació suposa l’assumpció d’unes regles de joc sovint pensades per altres tipus d’empreses (normalment més grans) que perjudiquen el seu normal funcionament i, per tant, el seu desenvolupament.

(Visited 128 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Direcció Fiscal i Financera de l'Empresa per la Universitat de Barcelona. Expert en compromís organitzatiu, comptabilitat financera, comptabilitat de costos, sistemes de gestió empresarial, anàlisi financer i ètica empresarial. Membre del grup de recerca Mel (Management & eLearning) reconegut per e-Learn Center-UOC (eLC). Els seus principals interessos de recerca són el Compromís Organitzatiu dels treballadors amb la seva organització, els sistemes de control de gestió així com l'impacte de la docència en línia en les capacitats professionals.
Comentaris
Deixa un comentari