Formació online gratuïta per a la millora de l’ocupabilitat en el sector turístic europeu

7 abril, 2018

TURISME – Article publicat a Ara.cat a 10 de Març de 2018.


Article de la Doctora Soledad Morales Pérez, directora del Màster en Turisme Sostenible i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), gairebé 300 milions de persones estan ocupades en la indústria turística (tant en ocupacions directes com en indirectes). No obstant això, la percepció generalitzada, especialment al nostre país, és que aquesta ocupació és de baixa qualitat, estacional i amb projeccions professionals de curt recorregut. Revertir aquesta realitat és el repte que es planteja el projecte europeu IdEATE, en el qual participa la UOC juntament amb nou socis més de sis països diferents (Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia i Espanya).

Per aconseguir-ho ens hem proposat el repte de crear recursos formatius i informatius online i multimèdia, d’accés gratuït, tant per als joves europeus que busquen feina en el sector turístic com per a les organitzacions i les persones emprenedores que generen llocs de treball. I fer-ho amb perspectiva de futur, és a dir, no solament centrant-nos en les demandes actuals del mercat laboral sinó també preveient quines seran les professions emergents i les competències professionals més estratègiques per a l’ocupabilitat futura.

Aquests recursos ja es comparteixen a través del web del projecte i del seu canal de YouTube, i la formació ho farà aviat per mitjà d’una plataforma online amb pilotatge actualment d’àmbit europeu. En aquests espais, tant pimes com persones que cerquen feina podran trobar, per exemple, informació sobre els recursos que la UE ofereix per a l’ocupabilitat (com el programa EURES) i punts de trobada entre oferta i demanda de feina i/o de pràctiques en empreses; però molt especialment s’hi podran trobar cursos gratuïts en format d’ e-learning sobre les competències professionals més importants per trobar i mantenir una feina de qualitat en el sector turístic, i també per millorar la competitivitat de les organitzacions turístiques.

Són nous recursos i noves visions que volen contribuir a la millora de l’ocupabilitat en el sector turístic europeu.


Julie Wilson - Turisme - UOC

Aquesta informació es va compartir amb més detall en l’‘speaking corner’ del dia 16 de març al Saló Futura, a càrrec de Julie Wilson, professora dels Estudis de Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

(Visited 35 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctora en Geografia i professora agregada dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és directora acadèmica de l'Màster Universitari en Turisme Sostenible i TIC i de el Màster en Estratègia i Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques, que s'organitza conjuntament amb l'Organització Mundial de l'Turisme. És membre del grup de recerca en Turisme NOUTUR de la UOC i lidera diferents projectes de R + D en l'àmbit de la disciplina turística.
Comentaris
Deixa un comentari