L’economia de plataformes posa en perill la qualitat del treball

15/05/2018

EMPRESA – Article publicat a 15 de Maig de 2018.


L’economia de plataformes és un fenomen nou i encara poc conegut que es reflecteix en el creixement exponencial de les plataformes online. En aquestes plataformes, es contracta puntualment els treballadors per a realitzar petites tasques o encàrrecs (“gigs” en anglès, per això se’n diu també “gig economy”) per a les que els propis treballadors posen tots els mitjans.


Exemples coneguts d’aquests negocis són Uber i Mechanical Turk, però també n’hi ha que contracten treballadors més qualificats, com GitHub, una empresa de desenvolupament de software que contracta programadors que treballen des de les seves llars.

L’economia de plataformes genera clars riscos per a la qualitat del treball. L’informe de l’OIT “The future of work. A literature review” en destaca els següents:

  • Contractes de curta durada: l’economia de plataformes no dóna seguretat en l’ocupació, la qual fa quasi impossible desenvolupar una carrera professional. Aquesta curta durada dels contractes té impactes en altres elements clau que esmentem a continuació.
  • Poc control sobre l’horari i la localització, jornades laborals més llargues: tot això dificulta la conciliació entre vida laboral i personal.
  • Retribució baixa i incerta: hi ha estudis que han trobat que el que guanyen els participants de l’economia de plataformes s’ha reduït. A més, com que es cobra per tasca realitzada i no hi ha cap compromís sobre el nombre de tasques que es faran cada mes, no és possible preveure el que s’acabarà cobrant. Per tant, els treballadors tenen dificultats per a comprometre’s financerament, per exemple en l’adquisició de vivenda.
  • Riscos laborals: aquests treballadors reben menor formació en prevenció de riscos, una inducció pobra o inexistent a l’empresa i tenen menor supervisió. Tot plegat causa que puguin patir més accidents i incórrer en més riscos. Els riscos psicosocials vinculats a l’aïllament social i les incerteses ja esmentades són un clar exemple de tot això.
  • Dissolució del poder negociador i d’organització dels treballadors: Els treballadors tenen menys relació amb companys perquè no es relacionen en un lloc físic estable, la qual cosa dificulta la seva capacitat d’organització. Però a mesura que s’expandeixen aquests models de negoci, van emergint noves associacions de treballadors que també utilitzen els mitjans digitals per a coordinar-se.
  • Menor protecció legal pel fet que aquests treballadors no es consideren empleats de les plataformes que assignen les tasques.
  • Discriminació per gènere i raça: en aquesta mena de treballs, hi ha una presència desproporcionada de dones i persones de raça no blanca.

Cal dir que, per ara, els treballadors de l’economia de plataformes són encara relativament pocs i, sobre tot, la participació en aquestes activitats acostuma a ser anecdótica i només proporciona uns altres ingressos marginals. Segons l’informe “Work in the European Gig Economy”, el nombre de persones que obtenen més de la meitat dels seus ingressos de la seva participació en plataformes oscil·len entre el 1,6% de la població holandesa al 3,5% de la població suïssa. No obstant això, la previsió és que aquestes xifres augmentin ràpidament en els propers anys i, per tant, la quantitat de persones afectades per les males condicions de treball que hi estan associades.


Docente UOC - Eva RimbauDRA. EVA RIMBAU-GILABERT

Doctora en Administració i Direcció d’Empreses, ha estat professora de la UOC des de l’any 2004, on ensenya en els àmbits de la direcció de recursos humans, la gestió del canvi, i la responsabilitat social corporativa. Des de 2014, a més, és membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Informació i Societat del Coneixement. Anteriorment, va exercir com a Directora Acadèmica de diversos programes: la Llicenciatura en Ciències del Treball, el Màster en Prevenció de Riscos Laborals, i l’Àrea de Postgrau dels Estudis d’Economia i Empresa. També participa regularment en comissions internes relacionades amb les polítiques de recursos humans de la Universitat per al personal acadèmic.


 

(Visited 109 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora agregada de Recursos Humans i Organització en els Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. A més és membre del grup de recerca DigiBiz.
Comentaris
Deixa un comentari