Grup de Recerca Digital Business Research Group

Elisabet Ruiz-Dotras

Professora agregada de Finances

Els interessos de recerca d’Elisabet Ruiz-Dotras es situen en les àrees de finances internacionals, l’alfabetització financera i l’educació financera.

eruizd@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar
Scopus

Perfil

Elisabet Ruiz-Dotras és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

Forma part del professorat d’Economia i Empresa de la UOC des del 1999. Ha estat directora de la Llicenciatura en ADE (2001-2005), de la Llicenciatura en ITM (2006-2014) i del màster en Instruments i Mercats Financers de la UOC (2000-2015).

La seva activitat docent ha estat vinculada sempre als mercats financers i les finances empresarials. És actualment professora agregada a la UOC. Ha estat professora visitant a la City University of Hong Kong (CityU), durant el curs acadèmic 2014/2015, i a la University of California Los Angeles (UCLA), durant el curs 2010/11. Ha col·laborat amb la UNED (1996-2000) i la Universitat Pompeu Fabra (2001-2004) com a professora associada.

Del 2013 al 2014 va ser també sòcia de MuntAudit, SL, empresa de consultoria i economia forense, on va elaborar informes econòmic-financers i va ser testimoni pericial en demandes legals entre bancs i clients.

La seva activitat de recerca es centra en el camp de les finances internacionals, l’alfabetització financera i l’educació financera. Ha publicat diversos articles i ha participat en diferents conferències i seminaris internacionals sobre finances i e-learning. També ha desenvolupat diversos materials d’ensenyament, dissenyat i creat molts cursos, i col·laborat en diversos llibres i projectes relacionats amb el sector financer. Forma part del grup de recerca DigBiz, reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

Capacitat financera i emprenedoria.

(Visited 11 times, 1 visits today)