DigiBiz
Grup de Recerca Digital Business Research Group

M. Mar Sabadell i Bosch

Professora lectora de Dret del Treball

Els principals interessos de recerca de M.Mar Sabadell i Bosch es situen en la intersecció entre el treball, l’ocupació i les organitzacions. També estudia els determinants de la qualitat dels entorns universitaris virtuals.

msabadell@uoc.edu

LinkedIn
ResearchGate
ORCID
Google Scholar

Perfil

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Obté el diploma d’Estudis Avançats i la Suficiència investigadora en el Programa de Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement, ambdós per la UOC.

Des de setembre de 1999 és professora de l’àrea jurídica en els Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i imparteix docència en matèria de fiscalitat empresarial i en l’àmbit del Dret del treball i la Prevenció de riscos laborals. Durant el període 2006-2009 va ocupar el càrrec d’adjunta al Vicerrector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i, posteriorment del Vicerector de Professorat i Política Universitària.

És membre de DigiBiz, reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 571). Ha participat en diversos projectes de recerca relacionats amb l’e-learning i el teletreball. Els seus interessos en recerca se centren principalment en l’estudi de la interrelació entre l’ús de les TIC i el treball i en el desenvolupament de formes de treball flexible i treball a distància, amb un especial interès en matèria d’obligacions i responsabilitat empresarial en la seguretat i salut en el teletreball. També desenvolupa activitats d’R+D i en l’àmbit de l’e-learning, l’avaluació docent en competències i la qualitat acadèmica.

Àrees d’interès per a la direcció de tesis doctorals

X.

(Visited 6 times, 1 visits today)