Xavier Fajarnés: “El Màster de Comunicació Corporativa m’ha aportat el bagatge necessari per afrontar l’experiència de Dircom”

28 octubre, 2021
xavier-fajarnes-uoc

Xavier Fajarnés, alumne del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, ens explica la seva experiència cursant el màster i què li ha aportat dins l’àmbit professional.

Ara fa cinc anys que soc el Responsable de Comunicació del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, que bàsicament té com a objectiu contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d’R+D+I. Puc afirmar que és un pla del qual estic molt orgullós, especialment per l’alt nivell dels projectes que hi participen (actualment amb més de 690 projectes de recerca col·laborativa), i també pel petit equip de persones molt competents que treballen amb mi. La iniciativa es va engegar a finals de 2012 amb la missió de donar resposta a un dels reptes que afronta Catalunya per desenvolupar-se socialment i econòmicament, que és la transferència de coneixement i de tecnologia i la seva aplicació en el teixit productiu del país.

Doctorats Industrials

Em vaig decidir a començar amb el Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments per reforçar en l’àmbit teòric una experiència laboral de diversos anys, gestionant la comunicació en entitats privades. Quan treballes en l’àmbit públic t’adones de les diferències respecte del sector privat, especialment des del punt de vista tècnic, així com de la diferència entre els mitjans disponibles en els dos àmbits, una diferència molt gran en la majoria dels casos. En aquest sentit el Màster m’ha donat tot el bagatge teòric que per formació no era suficient per afrontar a llarg termini l’experiència com a responsable de comunicació d’un projecte en l’àmbit públic. El pla d’estudis ha complert i superat les meves expectatives, i estic molt satisfet dels resultats ara que dono per finalitzades les assignatures obligatòries. L’organització d’esdeveniments dins del Pla de Doctorats Industrials o la producció de material audiovisual sempre han sigut els punts forts de la meva experiència laboral al llarg dels anys, però assignatures com “Relacions amb els mitjans” m’han permès cobrir els coneixements teòrics en aquelles àrees en les quals tenia menys experiència. 

També he trobat interessant el sistema d’avaluació contínua, que permet mantenir un alt nivell de productivitat, certament és exigent, però realment satisfà el meu caràcter competitiu. En tot moment m’he sentit molt acompanyat per la meva tutora, la Marta Maier, que juntament amb l’Elisenda Estanyol, directora del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, es van interessar pel Pla de Doctorats Industrials des del primer dia de contacte. 

Reconec que els Doctorats Industrials és el millor projecte laboral on mai he treballat, on he pogut descobrir el rovell de l’ou dels entorns més innovadors de Catalunya i ser testimoni d’un dels projectes de més èxit de la Generalitat en matèria de transferència de coneixement. Sense cap mena de dubte puc afirmar que és una molt bona opció un cop finalitzes el màster, i té molts beneficis per als estudiants. Fins i tot m’he plantejat de fer jo mateix un projecte de Doctorat Industrial, però estic molt satisfet amb la situació laboral actual, i arribat el moment m’ho plantejaré. 

Però… que és exactament un projecte de Doctorat Industrial?

La resposta més clara i ràpida: fer una tesi doctoral en una empresa. El doctorat industrial és una manera diferent de desenvolupar una tesi, consisteix en un projecte estratègic de recerca d’una empresa o institució. El projecte es desenvolupa en col·laboració amb una universitat o centre de recerca i esdevé l’objecte d’una tesi doctoral que permet a un doctorand formar-se com a investigador o investigadora en un entorn dual, acadèmic i socioeconòmic, teòric i aplicat. 

El Màster m’ha donat tot el bagatge teòric que per formació no era suficient per afrontar a llarg termini l’experiència com a responsable de comunicació d’un projecte en l’àmbit públic.

Les tesis de Doctorats Industrials es desenvolupen amb un conveni de col·laboració entre la universitat i l’empresa, de manera que els doctors industrials actuen com a ponts de transferència de coneixement, contribuint a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca. És important que el nom del Pla de Doctorats Industrials no porti a confusions, atès que els projectes de Doctorat Industrial estan oberts a qualsevol de les branques de coneixement. Malgrat que els més nombrosos són els relacionats amb els àmbits de les Enginyeries i Ciències, fa anys que s’està fent un esforç per fomentar els projectes dins de l’àmbit de les Ciències Socials, arts i humanitats amb molts bons resultats. 

A quins estudiants els hi pot interessar?, i per quins motius?

El perfil d’estudiant interessat en aquests projectes de recerca col·laborativa no és l’estudiant que vol treballar a una universitat o centres de recerca. Segons el nostre sistema d’avaluació del Pla de 2019, el 75% dels doctorats ha acabat treballant en entorns empresarials i el 14% en entorns acadèmics, i la gran majoria acaben trobant feina en la mateixa empresa o en altres companyies del sector. També és important destacar que el 64% treballen en tasques relacionades amb l’R+D+I i el 80% perceben retribucions igual o superior als 2.000 euros bruts mensuals. I respecte a la Universitat Oberta de Catalunya, des de l’inici del Pla la seva participació avança amb un total de 23 projectes atorgats, 17 investigadors propis dirigint tesis, 11 grups SGR involucrats i 4 tesis doctorals llegides.

Sobre els avantatges per a un estudiant podríem escriure un article sencer, però hi ha dos aspectes que trobo especialment rellevants. El primer és poder gaudir de l’oportunitat de participar en un projecte d’R+D+I que genera alt valor afegit al seu currículum, contractats per una empresa compromesa amb la innovació i la recerca. En segon lloc el que anomenem “mobilitat”, que consisteix a realitzar una estada internacional per assistir a congressos i jornades que els aportin les relacions i els contactes necessaris per desenvolupar-se professionalment en el mateix camp. També crec que pot ser interessant escoltar diversos testimonis de diferents doctorands i doctorandes industrials que podeu trobar en aquest enllaç

La feina de producció i edició de vídeos ha aportat al Pla un important fons de més de vuitanta vídeos on poder comprendre millor la dimensió i els avantatges d’aquests projectes. M’agradaria recomanar als estudiants que puguin llegir aquest article un parell de vídeos en concret: un breu vídeo explicatiu sobre els Doctorats Industrials, on expliquem als estudiants què és un projecte DI, per què és interessant, què ofereix i com demanar-lo. En segon lloc el vídeo “Parlem dels Doctorats Industrials, fent un cafè”, un projecte visual molt interessant per poder entendre les sinergies que es generen pel fet de treballar en un àmbit dual, on podran escoltar un empresari, una investigadora i una Doctorada Industrial parlant informalment sobre les seves experiències amb els projectes de recerca aplicada.

En definitiva, les empreses necessiten captar i retenir talent que les permeti posicionar-se a l’avantguarda del coneixement, per poder ser més competitives en un mercat cada cop més exigent i diversificat. Aquest talent pots ser tu!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Director de comunicació del pla dels Doctorats Industrials i alumne del màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari