Entrevista a Reyes León, directora de Treball Final de Màster

21 abril, 2017
Fotografía de Reyes León

“Els professionals de la comunicació han de tenir formació especialitzada”

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Sevilla. Màster en Direcció de Marketing i Comunicació per la UOC.

Té experiència a la docència de les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme a la US. Col·labora a la docència dels mòduls sobre Comunicació Institucional, Auditoria de la Comunicació i Imatge Corporativa del Màster en Comunicació corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.

Especialitzada en comunicació corporativa dins de l’administració pública i en comunicació, salut i ciutadania.

  • Pots descriure’ns algun projecte en el que t’hagis encarregat de la millora de la imatge i reputació d’una organització?

Els projecte professional en el que m’he sentit més a gust professionalment ha estat el de donar a conèixer i posicionar en entorns sanitaris el model Andaluz de Calidad, impulsat per l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia, una entitat pública depenent de la Conselleria de Salut Autonòmica. I, en concret, va haver-hi una tasca específica, marcada per l’objectiu d’impulsar el programa d’acreditació de competències professionals. Aquest programa, destinat a professionals sanitaris que vulguin certificar la qualitat del seu treball, és voluntari: d’allà la necessitat de millorar la seva imatge entre els professionals perquè aquests vulguin acreditar-se. Per a això, es va dissenyar un pla de comunicació que va incloure, entre altres accions, la celebració d’actes de reconeixement personal per part d’autoritats sanitàries als professionals acreditats, entrevistes en mitjans i xarxes socials a professionals acreditat que recomanaven les seves experiències, etc. El resultat, després d’avaluar el pla, va ser positiu, i va contribuirà la consolidació del mateix programa, que acaba de complir 10 anys.

  • En molts dels projectes professionals de comunicació se li resta importància a la fase d’avaluació de resultats de la comunicació. Després de la teva trajectòria com auditora de comunicació, com d’important creus que és realitzar una auditoria en aquest àmbit?

És fonamental auditar els resultats d’un pla de comunicació concret. Per això, és essencial plantejar uns indicadors que possibiliten mesurar els resultats. Igualment, és important plantejar accions de millora a posteriori en funció d’aquests resultats.

  • Quins canvis has percebut en la comunicació política, després de l’aparició de les xarxes socials i altres contextos digitals?

Hem passat d’una comunicació massiva, via mitjans de comunicació o actes públics, tipus Meeting, a una comunicació personal, a la qual el candidat/a es relacions directament amb l’elector, qui pot dirigir-se a ell d’una manera individual i propera a través de les xarxes socials. Això humanitza al polític, el fa proper. Però també les xarxes socials, mal gestionades, poder ser una arma de doble fil, doncs requereixen d’immediatesa i d’agilitat a la resposta, sobretot a situacions de crisis comunicatives. Per això, la figura del community manager és essencial a les campanyes electorals i el coneixement de xarxes socials (el seu maneig, avantatges i riscos) del mateix polític també ho és.

  • Després de diverses investigacions en l’àmbit de la comunicació aplicada a la salut, creus que és important l’especialització?

Els professionals de la comunicació han de tenir formació especialitzada no només en comunicació corporativa i les seves tècniques, sinó també en el sector concret en què treballin. A l’àmbit de la salut, per l’impacte social dels temes que es tracten, encara més. És fonamental saber distingir conceptes, dominar el llenguatge especialitzat per saber-lo “traduir”, conèixer les fonts d’informació (revistes científiques) i identificar clarament els públics. Així, no és el mateix fer comunicació aplicada a la salut per a la ciutadania en temes de divulgació, que per als professionals de la salut.

  • Quines competències i capacitats creus que han de tenir els futurs professionals de la comunicació corporativa?

Formació especialitzada en comunicació corporativa com a requisit indispensable per adquirir les competències necessàries per a treballar en aquest àmbit, i, sense cap mena de dubte, flexibilitat, versatilitat i coneixement específic de l’àrea de treball.

El que sí que m’agradaria comentar, degut a la meva experiència i per animar als ftura professionals, és que aquest treball és apassionant, et dóna l’oportunitat de treballar en escenaris diferents pràcticament dia a dia i de formar-te contínuament.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari