El debat al voltant del protocol empresarial

13 febrer, 2020

Abans de finalitzar l’assignatura de protocol empresarial vàrem obrir una nova línia de debat perquè els alumnes poguessin donar la seva opinió, visió o reflexió sobre les preguntes que els plantejava. Malauradament, el protocol encara avui en dia té una confusió en la seva terminologia. És necessària molta pedagogia per anar aclarint en què consisteix un professional del protocol. És una persona que de manera professional organitza esdeveniments? És el responsable de vetllar pel protocol –institucional i/o corporatiu- per a cada ocasió?

Vàrem plantejar dues preguntes als alumnes per saber què pensaven. Quina creieu que és la professió actual del professional del protocol? A les grans empreses  tenen departament de protocol però en una mitjana o petita empresa què ha de tenir en compte un professional del protocol?   

A continuació podeu llegir les reflexions i opinions més rellevants del debat.

El tècnic de protocol:

“El tècnic en protocol és el responsable de l’univers simbòlic al voltant d’un esdeveniment de l’empresa o organització”.

“Està molt bé que decidim ser proactius i organitzar determinades accions de comunicació que tinguin a veure sobretot amb l’organització d’esdeveniments, però aquestes no tindran cap sentit si no hi ha una figura darrere que conegui realment els procediments per a la seva correcta consecució”.

“Hem d’intentar treballar en les àrees que puguem incidir per tal de posar el protocol en valor i donar-li la importància que es mereix, sigui quina sigui la mida de l’empresa en què estiguem o l’envergadura dels actes que organitzem”.

“Els responsables de protocol han de ser bons planificadors, meravellosos analistes, excel·lents mediadors i magnífics comunicadors. Les seves responsabilitats són molt diverses i van des de l’ordenació d’autoritats a la negociació d’un conflicte”.

 “Per a mi, la figura del responsable de protocol és aquella que s’encarrega de facilitar la comunicació, l’enteniment i la proximitat entre els assistents a un acte. Tracta de facilitar les bones relacions institucionals entre les parts, evita enfrontaments i projecta una imatge positiva de l’emissor”.

“El rol del professional del protocol s’encamina cada vegada més a una professió global. Això implica que de les seves accions es comenci a projectar la imatge i la reputació de l’empresa, l’entitat o la institució per qui treballi. Des del bon ús de l’ordre de precedències fins a la correcta gestió dels espais, la simbologia o la logística en general, són molts els elements que han de passar pel control d’un professional a l’hora d’establir una adequada gestió del cerimonial corporatiu”.

 “Crec que el futur del professional del protocol i el cerimonial corporatiu ha de ser precisament vetllar per projectar els valors que una determinada organització vol establir en la imatge que els seus públics tenen d’ella”.

La professió:

“Crec que és necessari. No només per a ordenar a autoritats i personalitats i seguir el Real Decret, sinó que s’aplica a molts camps: des de saber estar fins a marcar els valors de l’empresa, passant per la decoració, simbologia… I moltes vegades aquesta tasca se la deixa a persones poc formades que van adquirint aquest coneixement a base de prova i error. Una de les feines que com a professionals hem de fer, és posar en valor el nostre coneixement i pràctica, encara que moltes vegades la nostra opinió no es valori”.

“El canvi de paradigma laboral ens obliga a adaptar-nos professionalment i convertir-nos en professionals amb una alta especialització però amb prou resiliència per a convertir-nos en professionals multidisciplinaris dintre d’aquesta àrea d’especialització”.

“L’exercici del Protocol com activitat professional és una de les més antigues de la història. Des dels inicis de la humanitat fins a l’actualitat, l’home ha utilitzat el protocol a les seves normes de relació social, des de rituals ancestrals fins als més moderns esdeveniments”.

“Està molt bé que decidim ser proactius i organitzar determinades accions de comunicació amb l’organització d’esdeveniments per a complir amb determinats objectius, però aquests no tindran cap sentit si no hi ha una figura darrere que conegui realment els procediments per a la seva correcta consecució”. 

L’ús del protocol està molt present actualment en l’àmbit institucional però també a l’àmbit empresarial. Doncs, entre els segles XX i XXI el protocol s’instaura com estudi a les universitats, i nosaltres ens trobem en una aula compartida on l’estem estudiant i treballant. Si està present, des de fa segles, és perquè la necessitat comunicativa creada continua vigent. I per les petites i mitjanes empreses, encara que sorprengui, fa molta falta la figura del tècnic en protocol o com a mínim, que la persona que faci les tasques de comunicació tingui coneixements sobre  protocol, cerimonial i etiqueta. Encara que no sigui habitual, ja hi ha moltes empreses que van adquirint consciència de la necessitat de tenir persones formades al seu equip. El protocol, tot i ser molt necessari, ha de seguir adaptar-se al que són els nous paradigmes d’interrelacions.

Ens cal fer més pedagogia per explicar què és i què no és el protocol. I les diferències entre protocol, cerimonial i etiqueta. Els alumnes són les noves veus per ensenyar que aquesta disciplina social és més complexa del que en un primer moment es pot pensar i cada vegada més imprescindible a l’àmbit empresarial.
Mateu Batallé

PARTICIPANTS:

Nieves – Ana Maria – Natàlia –Marta – Núria – Jordi– Yolanda– Meritxell – Míriam – Judit – Alba – Narcís – Càrol – Raquel – Julia– Ariadna – Immaculada.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor col·laborador del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC
Comentaris
Deixa un comentari