Entrevista a Clara Sánchez Vázquez, docent de Comunicació digital

07/01/2021

Clara Sánchez Vázquez és professora col·laboradora del Màster universitari en Comunicació corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC

Doctoranda en el Programa de Comunicació de la UVigo, llicenciada en Periodisme per la USC i Comunicació Audiovisual per la UDC, Màster en Gestió Cultural per la UOC i Formació pel Professorat per la UVigo. Especialitzada en comunicació institucional i corporativa. De la seva trajectòria professional destaca també l’àmbit del màrqueting digital i les xarxes socials. Ha treballat en mitjans de comunicació i en gabinets de premsa de diverses entitats i institucions. Ha col·laborat en diverses ONG. Actualment treballa com a periodista a l’Administració Pública.   

Què és un responsable de comunicació digital En els darrers anys hem observat com sovint es confonen i es barregen les àrees de la comunicació, online o offline, i el màrqueting digital. Fa poc més d’una dècada, era fàcil distingir entre les funcions d’un director de comunicació i un director de màrqueting, però Internet ha transformat completament les estructures i els rols de les organitzacions i, és clar que també, les estratègies comunicatives i promocionals

Tradicionalment, la funció del/la director/a de comunicació corporativa ha sigut la d’establir i mantenir les relacions entre l’empresa o la institució i els seus grups d’interès o públics objectius. Avui dia, és impossible fer això al marge de l’esfera digital.

En molts sectors, els mitjans de comunicació segueixen jugant un paper fonamental, però en tots, les xarxes socials i els canals digitals són vitals per poder establir vies de comunicació efectives amb els públics. Aquestes necessitats han propiciat l’aparició d’aquesta nova figura -el/la responsable de comunicació digital-, les funcions del qual convergeixen sovint amb les del dircom o el director de màrqueting digital. I encara que la nomenclatura varia en funció de les organitzacions, la seva mida i necessitats, la seva comesa és sempre la mateixa: dissenyar l’estratègia de comunicació digital de l’empresa i supervisar la seva execució. 

Quines competències i habilitats són necessàries per ser responsable de la comunicació digital?

En primer lloc, tenir un coneixement profund de les dinàmiques comunicatives i dominar les eines i els canals del màrqueting digital. Sovint aquests professionals provenen de l’àmbit de la comunicació, la publicitat i les relacions públiques. I encara que aquest background és important, ho són més encara els coneixements de l’esfera digital i del màrqueting online. Les eines que ens posa a la nostra disposició la xarxa estan en contínua transformació, així que estar al dia dels nous canals i tendències resulta fonamental. Per tant, la capacitat d’adaptació al canvi és probablement un factor clau per sobreviure al sector. Així com la capacitat d’anàlisi i la creativitat, determinants per implementar estratègies efectives i exitoses. 

Quin aprenentatge destacaries del teu pas pels gabinets de premsa de les diverses entitats i institucions? 

Els gabinets de premsa continuen jugant un paper fonamental en l’establiment de les relacions entre una empresa i el seu públic. Els mitjans de comunicació i altres estratègies de comunicació offline segueixen sent eixos fonamentals de les relacions externes. Tanmateix, aquestes no són les úniques funcions que es desenvolupen avui dia des de les oficines de premsa. Molt sovint, aquestes assumeixen competències pròpies del departament de màrqueting digital. Així, és comú que implementin també l’estratègia digital de la institució o l’organització de la qual formen part. D’aquesta manera gestionen des de les xarxes socials, les mètriques digitals o els continguts web, fins i tot les estratègies SEM. 

Quines diferencies destacaries entre les estratègies de comunicació corporativa online i offline

Avui dia no és possible idear l’estratègia comunicativa d’una organització sense tenir en compte ambdues esferes. Les estratègies efectives passen per la integració d’accions offline i online. No obstant això, existeix una clara tendència a menysprear el canal tradicional quan el seu potencial encara és criticable. Dependrà dels nostres objectius, pressupost i target, però els mitjans tradicionals segueixen gaudint d’una gran penetració d’entre un ventall ampli poblacional i estratègic com el màrqueting directe poden arribar a l’èxit d’una campanya. Tot i això, fa temps que el present de la comunicació és més online que offline

Com creus que està impactant la COVID-19 a la comunicació digital d’empreses i institucions? Quin consell donaries perquè sigui eficient?

Els canals digitals han sigut un element vehicular fonamental en aquesta crisi sanitària. Un estudi recentment publicat per Twilio assegura que el 95% de les empreses enquestades busquen noves formes de connectar i relacionar-se amb els clients i el 92% d’aquestes estimen que és probable que la seva organització augmenti el nombre de canals de comunicació digital. De fet, en els últims mesos, hem pogut observar que, encara que obligades per les circumstàncies, cada vegada en són més les organitzacions que aposten per la comunicació multicanal. Una estratègia que, en la majoria dels casos, serà definitiva i, probablement, beneficiosa. I és que avui més que mai, els públics de les organitzacions necessiten sentir-se escoltats i acompanyats. 

(Visited 40 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Estudiant en pràctiques del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC
Comentaris
Deixa un comentari