Cita: Manuel de Solà-Morales, 2010 L’impossible projecte de l’espai públic | Public Space

25 septiembre, 2013

El problema al tractar de l’espai públic, és que aquest pot ser l’assumpte principal de la forma urbana, o pot ser-ne una anècdota. (…).

(…) A mesura que anem circumscrivint la idea d’espai públic a un lloc precís i delimitat, anem perdent l’atenció a l’espai públic com estructura urbana fonamental, i prioritzant la singularitat – morfològica o ambiental – de cada lloc com a parcel·la urbana autònoma, com a ocasió de formalització independent. És així com els múltiples encàrrecs per a dissenyar espais públics (petits o grans) però plantejats com a objectes específics, es converteixen en dibuixos sobre un solar tancat, dissenys auto referents dins un perímetre sovint arbitrari. El lloc es converteix així en una plataforma d’experimentació, un “show room” on jugar amb paviments i fanals, pendents i racons amb màxima independència.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Autor / Autora
UOC Ciudades