Entradas con la etiqueta: Manuel de Solà-Morales

NotasTodas las entradas

Cita: Manuel de Solà-Morales, 2010 L’impossible projecte de l’espai públic | Public Space

El problema al tractar de l’espai públic, és que aquest pot ser l’assumpte principal de la forma urbana, o pot ser-ne una anècdota. (…). (…) A mesura que anem circumscrivint la idea d’espai públic a[…]

NotasTodas las entradas

Cita: Manuel de Solà-Morales, 2010 L’impossible projecte de l’espai públic | Public Space

«When public spaces are successful […] they will increase opportunities to participate in communal activity. This fellowship in the open nurtures the growth of public life, which is stunted by the social isolation of ghettos[…]