Els executius i emprenedors catalans suspenen en l’ús avançat de competències digitals

8 octubre, 2014

Una enquesta online elaborada des de l’àrea de capacitació digital dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, a executius i emprenedors catalans, desvetlla que aquests són immadurs digitals. És a dir, suspenen en competències digitals  avançades, donat que la nota mitjana de les més de cinc-centes respostes de la mostra ha estat de 4 sobre 10.

L’enquesta es divideix en sis blocs: Comunicació a la Xarxa, Treball Col·laboratiu en xarxa, Tecnologia digital, Actitud digital, Creació i disseny multimèdia i Gestió de la informació empresarial. Aquests blocs són els resultats on s’evidencien importants mancances en àmbits com el treball en xarxa o la gestió de la informació.

Immadurs digitals
En base a les dades de l’enquesta, Montse Guitert, directora de l’àrea de capacitació digital de la UOC i del Màster, assegura que és pot dir que una part important dels executius i emprenedors catalans són immadurs en l’ús avançat de les competències digitals i apunta que els resultats de l’enquesta van en la línia que l’any passat ja exposava l’informe Embracing Digital Technology elaborat pel MIT Sloan Management Review i Capgemini Consulting i en el qual van participar 1.500 executius de 106 països.

“Perquè ser competent digital –afegeix– no suposa tan sols disposar de coneixement tecnològics, sinó també integrar noves metodologies i, sobretot, noves actituds en l’ús de les TIC i dels mitjans digitals. Hem ser capaços d’utilitzar aquestes eines per expressar creativitat, millorar la nostra actuació professional i connectar, compartir, comunicar i col·laborar amb els altres de manera efectiva en aquests entorns. Tot plegat, implica estar informat, una actitud digital cívica i una ment oberta i equilibrada cap a la societat de la informació i l’ús de la tecnologia digital, es a dir tenir una criteris  per poder transformar e innovar integrament les nostres empreses e institucions en el moment actual”.

Manca de professionals preparats
Per la seva part, Ricard Faura, Cap de Servei de Societat del Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i Ocupació, no es mostra estranyat pels resultats de l’enquesta i recorda que l’informe e-Skills in Europe de la European Commission, DG Enterprise and Industry de gener de 2014 ja apuntava que l’alta demanda de professionals de les TIC al nostre país no coincideix amb l’oferta de competències actuals a causa de la formació no adequada o d’especialització, el que comporta una manca de professionals de les TIC.

“Aquesta demanda –explica Faura– té una gran incidència sobretot al nostre país i, molt en concret, a Barcelona i la seva àrea metropolitana. L’aposta de moltes empreses del sector TIC per instal·lar-se a casa nostra, ha d’estar acompanyada per la resposta de la capacitat d’oferir professionals amb altes capacitats i competències en l’ús de les TIC. Aquesta necessitat, tal i com es detecta en l’informe de la Comissió Europea, està en perill de no produir-se ja que existeix un decalatge entre capacitats i competències TIC i necessitats de professionals per part de les empreses”. “Si analitzem –prossegueix– amb més perspectiva pel que fa a les tipologies d’empreses, i anem més enllà de les empreses TIC, qualsevol projecte empresarial necessita professionals competents en l’ús de les TIC ja que les tecnologies de la informació i comunicació estan presents en qualsevol activitat social o econòmica. Estem convençuts que aconseguir que els nostres ciutadans siguin més competents en l’ús de les TIC els farà més productius professionalment i més feliços a nivell personal”.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora