Creació de mapes conceptuals amb Bubbl.us

12 desembre, 2012

bubbl.us és aplicació en línia, prou intuïtiva, que permet l’edició dels mapes conceptuals d’una forma senzilla amb un disseny atractiu. Però potser el que la fa més potent, i que millor valora l’alumnat, és el fet que els mapes conceptuals es poden compartir per elaborar-los de forma col·laborativa a través de la mateixa aplicació d’internet.
A l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa (TEX) dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, recomanem a l’alumnat, entre d’altres, aquesta eina per a l’elaboració d’un mapa conceptual en una de les seves activitats. L’aplicació permet que els grups de treball comparteixin el mapa conceptual amb el consultor, al qual li permet orientar el grup durant el procés de creació del mapa. També té l’opció d’inserir o enllaçar el mateix mapa al Wikispaces del grup, de la mateixa manera que s’insereixen o s’enllacen altres elements multimèdia, la qual cosa facilita la seva tasca.

Si voleu més informació, podeu visitar el següent enllaç https://bubbl.us/ i consultar aquest vídeo que mostra una guia breu sobre el seu ús.

Jorge Sánchez Pedraza. És consultor de l’assignatura de Treball en equip en xarxa del grau de Multimèdia, dels estudis de Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Autor / Autora