Gantter: una eina de planificació

5 març, 2013

És evident que en el nostre dia a dia és important planificar tot el que es preveu portar a terme. Les raons d’aquest fet són evidents: poder portar a terme les tasques previstes amb la màxima comoditat, fent-ne una gestió eficient i evitant imprevistos en la mesura del que sigui possible.

En el context d’elaboració de projectes, la planificació és un element clau que ha de permetre arribar a assolir els objectius previstos inicialment. Per a facilitar l’elaboració de les planificacions existeixen multitud d’eines informàtiques que ens poden ser útils per gestionar les tasques d’un projecte, la durada de les mateixes i les relacions d’interdependència, així com la utilització dels recursos disponibles, de manera que es pugui fer el seguiment de l’evolució temporal d’un projecte en un cronograma anomenat diagrama de Gantt. Entre aquestes eines en tenim de programari lliure com Gantter, i d’altres de comercials com Microsoft Projecte. Tot i així, el ventall és força ampli, entre elles: trac, jira o Clocking IT.

En aquesta entrada del bloc presentarem l’eina de planificació Gantter, i el seu ús en el marc de l’assignatura Treball en equip a la Xarxa (TEX) dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia, i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. En aquesta assignatura es porta a terme un projecte en equip dins l’entorn virtual. El fet de que sigui en equip i en un EVA (entorn virtual d’aprenentatge) fa que la planificació esdevingui una part clau del procés. Una planificació realista adaptada a les circumstàncies individuals dels membres del grup fa que es pugui portar a terme aquest projecte assolint-ne els objectius competencials previstos a l’inici.La planificació s’elabora en la primera fase del projecte, en concret, dins la primera pràctica d’avaluació continuada, una vegada s’han acabat d’elaborar els primers acords grupals. Com tota planificació, pot ser modificada al llarg del procés, mentre es van desenvolupant les tasques previstes.

Ja des de fa alguns semestres, cada grup pot escollir l’eina de planificació que millor s’ajusti als seus propòsits. Per exemple, enlloc de Gantter es pot optar per emprar eines de planificació encara més simplificades, que ja poden donar bona resposta als objectius previstos a l’assignatura. Tot i aquesta possibilitat d’emprar altres eines, forces grups opten per emprar Gantter, sobretot també perquè els permet fer una bona inversió del seu temps en emprar i conèixer una eina de planificacions que els pot ser útil en altres àmbits: acadèmic, laboral, o fins i tot personal.

Gantter és una eina de planificació i gestió de projectes que permet elaborar planificacions, i la seva gestió posterior. Una de les funcionalitats més valorada pel seu ús a l’assignatura de TEX és que permet crear i gestionar les planificacions de forma virtual i col·laborativa. A més, permet una bona integració amb eines Google que també s’utilitzen en el marc de l’assignatura. En la mateixa pàgina d’inici els creadors de l’eina la defineixen com una “eina de planificació i gestió de projectes de programari lliure i en línia (aplicació en el “núvol”), com un Microsoft Project en línia”.

Com hem comentat, recentment Gantter permet emmagatzemar els projectes dins Google Drive™, permetent compartir de forma col·laborativa les planificacions realitzades amb Gantter en el domini Google dels usuaris.  Pel que fa al seu funcionament, una vegada ens hem validat com a usuaris de l’eina, i procedim a iniciar la nostra planificació, trobem les següents seccions principals: tasques, recursos i calendaris.

Dins les tasques s’aniran detallant les activitats, fases i tasques relacionades amb la realització del projecte. Dins recursos s’introduiran els recursos necessaris per a portar a terme les activitats del projecte, assignant costos, si és el cas, i fent-ne una classificació depenent de la tipologia de recurs. Pel que fa als calendaris, en aquesta secció caldrà seleccionar el tipus de calendari, podent modificar com es distribuirà el temps al llarg del projecte, i per tant, es podrà tenir una bona gestió d’aquest temps. A partir d’aquí, ja només caldrà acabar de realitzar els darrers detalls pel que fa a les interdependències entre tasques, recursos i dates, agrupant activitats en fases; i finalment ja només ens caldrà desar la planificació elaborada. Presentem en aquesta imatge un exemple de planificació realitzada amb Gantter pel que fa a les primeres fases del projecte a TEX:

Gantter ofereix bones possibilitats pel que fa a desar la planificació elaborada: com a pdf, imatge en format png,…; o com hem comentat a l’inici, exportar-la a Google Drive, o fins i tot a Ms Project. En resum, una bona eina de programari lliure per a elaborar planificacions de projectes en el núvol de forma col·laborativa.

Ramon Musach, és consultor de l’assignatura Treball en equip a la xarxa dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
visit site5 juny, 2013 a les 11:09 pm

One other issue is when you are in a scenario where you do not possess a cosigner then you may actually want to try to exhaust all of your educational funding options. You’ll find many grants or loans and other free college funding that will present you with funds to assist with classes expenses. Thank you for the post.