Contact us

Universitat Oberta de Catalunya

Rambla del Poblenou 156

08018 Barcelona (Catalonia – Spain)

Tel. +34 933 263 887
 

Albert Sangrà