Grup Recerca

El Grup Internacional de Recerca Joan Miró es constitueix per tal d’ampliar el coneixement acadèmic sobre l’artista i està format per reconeguts experts en Joan Miró d’arreu del món.

El Grup Internacional de Recerca Joan Miró s’articula en dos nivells amb graus de participació diferents:

  • El director científic Robert Lubar Messeri i el Comitè Executiu que avaluaran i decidiran quins estudis sobre Miró cal desenvolupar i prioritzar.
  • El Comitè Científic, format per equips especialitzats del Grup de Recerca i per persones externes, que treballaran els continguts acordats. Els temes seleccionats i desenvolupats pel Grup quedaran recollits en publicacions i seminaris o bé en exposicions a la Fundació Joan Miró.
(Visited 1 times, 1 visits today)