Equip Miró

La Càtedra Miró és una iniciativa conjunta de la Fundació Joan Miró i de la Universitat Oberta de Catalunya que té l’objectiu d’aprofundir en l’estudi i la difusió de Joan Miró.

 

La Càtedra Miró emmarca dues activitats centrals:

 • Recerca
 • Docència

 

L’equip de Càtedra Miró està format per:  

Director científic

 • Robert Lubar Messeri (Institute of Fine Arts, New York University)

Comitè Executiu

 • Pepa Balsach (Departament d’Història de l’Art, Universitat de Girona)
 • Fèlix Fanés (catedràtic d’història de l’art, Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Christopher Green (professor emèrit d’història de l’art, The Courtauld Institute of Art)
 • Rémi Labrusse (professor d’història de l’art contemporani, Université de Paris Ouest)
 • Rosa Maria Malet ( Fundació Joan Miró, Barcelona)
 • Marko Daniel (director, Fundació Joan Miró, Barcelona)
 • Jordana Mendelson (Departament d’Espanyol i Portugués, New York University)
 • Joan M. Minguet (professor d’història de l’art contemporani i d’història del cinema, Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Teresa Montaner (cap de l’Àrea de Conservació, Fundació Joan Miró, Barcelona)
 • Joan Punyet Miró (historiador de l’art, Successió Miró)

Coordinació 

 • Muriel Gómez (Universitat Oberta de Catalunya)
 • Sonia Villegas (Fundació Joan Miró, Barcelona)

Grup Recerca

El Grup Internacional de Recerca Joan Miró es constitueix per tal d’ampliar el coneixement acadèmic sobre l’artista i està format per reconeguts experts en Joan Miró d’arreu del món.

El Grup Internacional de Recerca Joan Miró s’articula en dos nivells amb graus de participació diferents:

 • El director científic Robert Lubar Messeri i el Comitè Executiu que avaluaran i decidiran quins estudis sobre Miró cal desenvolupar i prioritzar.
 • El Comitè Científic, format per equips especialitzats del Grup de Recerca i per persones externes, que treballaran els continguts acordats. Els temes seleccionats i desenvolupats pel Grup quedaran recollits en publicacions i seminaris o bé en exposicions a la Fundació Joan Miró.
(Visited 5 times, 1 visits today)