Assignatures Càtedra Miró

Aquest 2017 hem redissenyat dues de les assignatures del postgrau Miró per tal d’adaptar-les al Màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies de la UOC. Les assignatures seleccionades són dues optatives de 5 ECTS sobre l’obra de Joan Miró en el context cultural català i internacional. Una explora l’itinerari d’art mentre que l’altra s’endinsa en el terreny de la literatura. Aquesta implementació s’ha efectuat l’octubre de 2017.

  • L’Art del segle XX. Joan Miró com a cas d’estudi 
Prenent com a cas d’estudi l’obra de Joan Miró: aquesta assignatura examinarà el desenvolupament de la pintura i l’escultura del segle XX. Es farà èmfasi en els llenguatges formals de Miró: les seves respostes a tot un seguit d’estratègies visuals d’avantguarda que van des de la quadrícula cubista als camps cromàtics de Matisse, passant per les estructures de notació del Dadà francès; la seva concepció de la peinture-poésie i el seu paper fonamental en el desenvolupament de biomorfisme en l’art modern.
  • Surrealisme, poesia i arts visuals 
Posant el focus en Joan Miró: una assignatura que profunditza en la complexa relació del Surrealisme amb la literatura i les arts visuals. Autoproclamat “pintor-poeta,” l’obra de Miró ofereix una plataforma perfecta per a considerar el Surrealisme des d’aquesta doble perspectiva. L’estreta col·laboració de l’artista amb les avantguardes literàries a la seva Barcelona natal (concretament amb l’obra de Josep Maria Junoy i Joan Salvat-Papasseit), el seu interès per les provocacions literàries i culturals del moviment Dada –la revista 391 (de Picabia) a Barcelona i les activitats dels dadaistes parisencs i del grup Littérature entre el 1920 i el 1922–, la profunda implicació amb els poetes i escriptors de la rue Blomet a París (Desnos, Éluard, Leiris, entre d’altres), i la seva vinculació amb el moviment surrealista cap al 1924-1925, seran temes tots ells examinats en profunditat. 


Amb la finalitat de potenciar la recerca a partir del treballs finals de Màster, obrim, des del mes d’octubre de 2017, una línia de recerca sobre “Miró i l’art del segle XX” dins del menú de línies de recerca del Màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, oferint així la possibilitat d’iniciar una nova activitat d’investigació interdisciplinària en el món de l’art i la cultura.

(Visited 1 times, 1 visits today)